ลำปาง ผู้ว่าฯ ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

7 ก.ค. 67 – ที่อุโบสถวัดพระแก้วดอนเต้าฯ อ.เมืองลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี ฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นายชัชวาลย์ เป็นประธานพิธี ฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจและพสนิกรชาวลำปาง ร่วมกันประกอบพิธีมงคลทั้งทางศาสนาพราหมณ์ ทำการสังเวยบูชาฤกษ์ สักการะบวงสรวงเทพยาดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และขออัญเชิญลงประดิษฐานเข้าร่วมในการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อประสิทธิ์ประสาทชัยมงคลให้บังเกิดความศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมเนียมโบราณประเพณี

โดยมี พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าฯ พร้อมทั้งคณะสงฆ์ ได้ร่วมกันประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ประกาศชุมนุมเทวดา และเจริญพระพุทธมนต์คาถา เจิมเทียนชัย เทียนมหามงคล และเทียนพุทธาภิเษก

พร้อมด้วย พระพรหมมงคลวัชโรดม (หลวงปู่โอภาส โอภาโส) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดจองคำ อ.งาว พระภิกษุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ร่วมกระทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ สวดเจริญพระพุทธมนต์คาถา ประกอบพิธีสวดภาณวารต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและแก่พสกนิกรชาวไทย

ทั้งนี้ สำหรับการประกอบพิธีพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดลำปาง จะได้มีการประกอบพิธี วันที่ 8 ก.ค. 2567 ฤกษ์เวลา 12.00 น. ณ พระวิหารหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าฯ อ.เมืองลำปาง โดยจะเริ่มประกอบพิธีตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

The post นครเขลางค์ พ่อเมือง ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติ ร.10 appeared first on ข่าวสด.