พระนครศรีอยุธยา ผู้ว่าฯ จัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

7 ก.ค. 67 – นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดยมี คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยพระราชภาวนาวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 2 ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีเสกน้ำ เจิมเทียนชัย เทียนมหามงคล

ซึ่งในวันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2567 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะจัดพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประกอบพิธีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดตูม มีแหล่งน้ำสำคัญและสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ โดยใช้น้ำภายในพระเศียรหลวงพ่อทองสุขสัมฤทธิ์ และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

หลวงพ่อทองสุขสัมฤทธิ์ เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ทรงเครื่องแบบจักรพรรดิราชปางมารวิชัย มีลักษณะพิเศษคือ พระเศียรตอนเหนือพระนลาฏ และพระเกตุมาลา เปิดออกได้ ภายในพระเศียรกลวงเป็นบ่อ กว้างลึกลงไปเกือบถึงพระศอ มีน้ำไหลซึมออกมาตลอดเวลา น้ำเย็นใสบริสุทธิ์และมีรสจืดสนิท ชาวบ้านนับถือว่า เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ ใช้ประสมยารักษาโรค และประพรมศีรษะ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ส่วน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดตูม อยู่ข้างพระอุโบสถ ตามตำนานกล่าวว่า พระโบสถเป็นสถานที่ทำพิธีลงเครื่องพิชัยสงครามมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เคยเสด็จฯ มาทรงประกอบพระราชพิธีลงเครื่องพิชัยสงครามที่พระอุโบสถ

และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ หัวโปรดให้พระวิสุทธาจารย์เถร (เลื่อง สิริวทุฒโน) วัดประดู่ทรงธรรม ประกอบพิธีลงยันต์และอักขระบนผ้าขาว สำหรับติดธงกระบี่ธุช และธงพระครุฑพ่าห์ที่พระอุโบสถวัดตูม

ชาวบ้าน นับถือใช้เป็นที่ปลุกเสกเครื่องรางของขลัง และนับถือว่า บ่อน้ำข้างพระอุโบสถ เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณ

The post กรุงเก่า พ่อเมือง จัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10 appeared first on ข่าวสด.