เพชรบุรี พ่อเมือง จัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

7 ก.ค. 67 – นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พระภิกษุสงฆ์ ศาล ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พลังมวลชนและประชาชน ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดมหาธาตุ วรวิหาร อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นำข้าราชการ ประชาชน ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี จุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ พราหมณ์ อ่านโองการบูชาฤกษ์

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เดินเข้าสู่สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ภายในพระวิหาร วัดมหาธาตุ วรวิหาร อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล

ประธานสงฆ์ให้ศีล และประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ประกอบพิธี เจิมเทียนชัย เทียนมหามงคล และเทียนพุทธาภิเษก โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ถวายเทียนชนวนแด่ประธานสงฆ์

ต่อจากนั้น ประธานสงฆ์จุดเทียนชัยและเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์ (10 รูป) เจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ (10 รูป) เจริญพระพุทธมนต์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี จุดเทียนมหามงคล เทียนทำน้ำมนต์หน้าพระสงฆ์ และเทียนนวหรคุณ จากนั้น พระสงฆ์เถราจารย์ และพระสวดภาณวาร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี จุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนหน้าเตียงพระสวดภาณวาร

เจ้าหน้าที่อาราธนาพระสงฆ์สวดภาณวาร และประอกบพิธี เจริญจิตภาวนา อธิษฐานจิต และสวดภาณวาร และจะประกอบพิธีเวียนเทียน สมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ฤกษ์เวลา 12.00 น ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร

The post เมืองพริบพรี ผวจ. จัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10 appeared first on ข่าวสด.