สงขลา เสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 

7 ก.ค. 67 – นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา นางมณีรัตน์ พรหมเขียว นายกเหล่ากาชาดและ ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.สงขลา ผู้แทน ศาล ทหาร ตำรวจ อัญเชิญขันสาครบรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากห้องปฏิบัติราชการ ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา ศาลากลาง จ.สงขลา นำขึ้นรถบุษบก มีนายอภิชาติ สาราบรรณ์ รองผู้ว่าราชการ จ.สงขลา และผู้แทน ศาล ทหาร ตำรวจ เป็นผู้อัญเชิญไปยังวัดชัยมงคล พระอารามหลวง ต.บ่อยาง อ.เมือง

ขบวนน้ำศักดิ์สิทธิ์ ถึง วัดชัยมงคล พระอารามหลวง นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา อัญเชิญขันสาครบรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากรถบุษบก เข้าไปยัง อุโบสถวัดชัยมงคล พระอารามหลวง มีการจัดเตรียมสถานที่ไว้อย่างสวยงามสมพระเกียรติ เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในฤกษ์เวลา 17.09 น. มีข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวสงขลาร่วมในพิธี

พระราชวรเวที เจ้าคณะ จ.สงขลา วัดโคกสมานคุณ พระอาราหลวง ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ประธานสงฆ์เจิมเทียนชัย เทียนมหามงคล และเทียนพุทธาภิเษก ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา ถวายเทียนชนวนแด่ประธานสงฆ์ เวลา 17.09 น. ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์ ผู้ว่าราชการ จ.สงขลาจุดเทียนมหามงคล เทียนทำน้ำมนต์หน้าพระสงฆ์ และเทียนนวหรคุณ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

เจ้าหน้าที่ นิมนต์พระสงฆ์เถราจารย์ และพระสวดภาณวารขึ้นอาสน์สงฆ์ ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา จุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนหน้าเตียงพระสวดภาณวาร เจ้าหน้าที่อาราธนาพระสงฆ์สวดภาณวาร พระสงฆ์เถราจารย์ และพระสงฆ์สวดภาณวาร ได้ผลัดเปลี่ยนกันนั่งเจริญจิตภาวนา อธิษฐานจิต แลสวดภาณวาร

ส่วนวันที่ 8 ก.ค. 67 จะมีพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ อุโบสถวัดชัยมงคล พระอารามหลวง ในฤกษ์เวลา 12.00 น. ประชาชนชาวสงขลาสามารถแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเหลืองเข้าร่วมในกิจกรรมได้ เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

The post สงขลา พ่อเมือง ร่วมพิธี เสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10 appeared first on ข่าวสด.