มท.เชิญชวน ปชช.ร่วมในพิธีเสกและสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ สำหรับงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 7-8 ก.ค. นี้ ณ วัดใน 76 จว.ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ เป็นประธาน ได้มอบให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฯ และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.มหาดไทย ได้มอบหมายให้หน่วยงานของกระทรวงฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างสมพระเกียรติ

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด ภาคีเครือข่ายทุกจังหวัด ได้จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละจังหวัด รวม 107 แห่งทั่วประเทศ พร้อมกันในเวลา 14.49 น. โดยขั้นตอนหลังจากนี้ทุกจังหวัดจะประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม จากนั้นวันที่ 14 กรกฎาคมผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ จะเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์มาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย และในวันที่ 25 กรกฎาคมจะมีพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ต่อไป

น.ส.ไตรศุลี กล่าวอีกว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีในพิธีอันเป็นมงคลและศักดิ์สิทธิ์ และถือเป็นการได้ร่วมปฏิบัติบูชาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์วันที่ 7 กรกฎาคม ฤกษ์เวลา 17.09 น. และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ในวันที่ 8 กรกฎาคมฤกษ์เวลา 12.00 น. ณ วัดในทั้ง 76 จังหวัด (เรียงตามตัวอักษร) ดังนี้

1.กระบี่ ณ พระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อ.เมืองกระบี่ 2.กาญจนบุรี ณ พระอุโบสถวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) พระอารามหลวง อ.เมืองกาญจนบุรี
3.กาฬสินธุ์ ณ พระอุโบสถวัดกลาง พระอารามหลวง อ.เมืองกาฬสินธุ์ 4.กำแพงเพชร ณ พระอุโบสถ วัดคูยาง พระอารามหลวง อ.เมืองกำแพงเพชร 5.ขอนแก่น ณ พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง พระอารามหลวง อ.เมืองขอนแก่น 6.จันทบุรี ณ พระอุโบสถวัดพลับ อ.เมืองจันทบุรี 7.ฉะเชิงเทรา ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมืองฉะเชิงเทรา 8.ชลบุรี ณ พระอุโบสถวัดเขาบางทราย อ.เมืองชลบุรี 9.ชัยนาท ณ พระอุโบสถวัดพระบรมธาตุวรวิหาร อ.เมืองชัยนาท 10.ชัยภูมิ ณ อุโบสถวัดไพรีพินาศ (วัดกลางเมืองเก่า) อ.เมืองชัยภูมิ

11.ชุมพร ณ พระอุโบสถวัดชุมพรรังสรรค์ พระอารามหลวง อ.เมืองชุมพร 12.เชียงราย ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว พระอารามหลวง อ.เมืองเชียงราย 13.เชียงใหม่ พระวิหารวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่ 14.ตรัง ณ พระอุโบสถวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อ.เมืองตรัง 15.ตราด พระอุโบสถวัดโยธานิมิต อ.เมืองตราด 16.ตาก ณ พระอุโบสถวัดมณีบรรพตวรวิหาร พระอารามหลวง อ.เมืองตาก 17.นครนายก ณ พระอุโบสถวัดอุดมธานี อ.เมืองนครนายก 18.นครปฐม ณ พระวิหารหลวงวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อ.เมืองนครปฐม
19.นครพนม ณ พระอุโบสถวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม 20.นครราชสีมา ณ พระวิหารหลวงวัดพระนารายณ์ มหาราชวรวิหาร อ.เมืองนครราชสีมา

21.นครสวรรค์ ณ พระอุโบสถวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อ.เมืองนครสวรรค์ 22.นครศรีธรรมราช ณ พระวิหารหลวงวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมืองนครศรีธรรมราช 23.นนทบุรี ณ พระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อ.เมืองนนทบุรี 24.นราธิวาส ณ พระอุโบสถวัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี 25.น่าน พระวิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อ.ภูเพียง 26.บุรีรัมย์ ณ พระอุโบสถวัดกลาง พระอารามหลวง อ.เมืองบุรีรัมย์ 27.บึงกาฬ ณ พระอุโบสถวัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง อ.เซกา 28.ปทุมธานี วัดประยูรธรรมาราม อ.ลำลูกกา 29.ประจวบคีรีขันธ์ ณ พระอุโบสถวัดคลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 30.ปราจีนบุรี ณ พระอุโบสถวัดบางกะเบา อ.บ้านสร้าง

31.ปัตตานี ณ พระอุโบสถวัดตานีนรสโมสร อ.เมืองปัตตานี 32.พระนครศรีอยุธยา ณ วิหารพระมงคลบพิตร อ.พระนครศรีอยุธยา 33.พะเยา ณ วิหารวัดศรีโคมคำ หรือวัดพระเจ้าตนหลวง พระอารามหลวง อ.เมืองพะเยา 34.พังงา ณ พระอุโบสถวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา 35.เพชรบุรี ณ พระวิหารวัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมืองเพชรบุรี 36.เพชรบูรณ์ ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อ.เมืองเพชรบูรณ์ 37.พัทลุง ณ พระอุโบสถวัดคูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง 38.พิจิตร ณ พระอุโบสถวัดท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร 39.พิษณุโลก ณ พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมืองพิษณุโลก 40.แพร่ ณ พระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมืองแพร่

41.ภูเก็ต ณ วิหารวัดพระทอง อ.ถลาง 42.มหาสารคาม ณ พระอุโบสถวัดมหาชัย พระอารามหลวง อ.เมืองมหาสารคาม 43.มุกดาหาร ณ พระอุโบสถวัดศรีมงคลใต้ พระอารามหลวง อ.เมืองมุกดาหาร 44.แม่ฮ่องสอน ณ พระอุโบสถ วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 45.ยโสธร ณ พระอุโบสถวัดศรีธรรมาราม พระอารามหลวง อ.เมืองยโสธร 46.ยะลา ณ พระอุโบสถวัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อ.เมืองยะลา 47.ร้อยเอ็ด ณ พระอุโบสถวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง อ.เมืองร้อยเอ็ด 48.ระนอง ณ พระอุโบสถวัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง อ.เมืองระนอง 49.ระยอง ณ พระอุโบสถวัดป่าประดู่ พระอารามหลวง อ.เมืองระยอง 50.ราชบุรี ณ พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ วรวิหาร อ.เมืองราชบุรี

51.ลพบุรี ณ พระอุโบสถวัดกวิศรารามราชวรวิหาร พระอารามหลวง อ.เมืองลพบุรี 52.ลำปาง ณ พระอุโบสถวัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม พระอารามหลวง อ.เมืองลำปาง 53.ลำพูน ณ พระวิหารวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมืองลำพูน 54.เลย ณ พระอุโบสถวัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวง อ.เมืองเลย 55.ศรีสะเกษ ณ พระวิหารวัดมหาพุทธาราม อ.เมืองศรีสะเกษ 56.สกลนคร ณ พระอุโบสถวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมืองสกลนคร 57.สงขลา ณ พระอุโบสถวัดชัยมงคล พระอารามหลวง อ.เมืองสงขลา 58.สตูล ณ พระอุโบสถวัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง อ.เมืองสตูล 59.สมุทรปราการ ณ อุโบสถ (หลังเก่า) วัดพิชัยสงคราม อ.เมืองสมุทรปราการ 60.สมุทรสงคราม ณ พระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระอารามหลวง อ.เมืองสมุทรสงคราม

61.สมุทรสาคร ณ พระอุโบสถวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง อ.เมืองสมุทรสาคร 62.สระแก้ว ณ พระอุโบสถวัดสระแก้ว พระอารามหลวง อ.เมืองสระแก้ว 63.สระบุรี ณ พระมณฑปรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท 64.สิงห์บุรี ณ พระอุโบสถวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร พระอารามหลวง อ.เมืองสิงห์บุรี 65.สุโขทัย ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร อ.ศรีสัชนาลัย 66.สุพรรณบุรี ณ พระวรวิหารหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมืองสุพรรณบุรี 67.สุราษฎร์ธานี ณ พระวิหารหลวงวัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร อ.ไชยา 68.สุรินทร์ ณ พระอุโบสถวัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองสุรินทร์ 69.หนองคาย ณ พระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย 70.หนองบัวลำภู ณ พระโบสถวัดศรีคุณเมือง อ.เมืองหนองบังลำภู

71.อ่างทอง ณ พระอุโบสถวัดไชโยวรวิหาร อ.ไชโย 72.อำนาจเจริญ ณ พระอุโบสถวัดสำราญนิเวศ พระอารามหลวง อ.เมืองอำนาจเจริญ 73.อุดรธานี พระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง อ.เมืองอุดรธานี 74.อุตรดิตถ์ ณ พระวิหารวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง อ.ลับแล 75.อุทัยธานี ณ พระอุโบสถวัดมณีสถิตกปิฎฐาราม พระอารามหลวง อ.เมืองอุทัยธานี และ
76.อุบลราชธานี พระอุโบสถวัดสุปัฏนารามวรวิหาร อ.เมืองอุบลราชธานี

The post มท.เชิญชวน ปชช.ร่วมพิธีเสกสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ appeared first on มติชนออนไลน์.