รพ.ตร. จิตอาสา โครงการ คัดกรอง และผ่าตัดผู้ป่วยทางศัลยกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา

6 ก.ค. 67 – ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8)เปิดโครงการ “คัดกรอง และผ่าตัดผู้ป่วยทางศัลยกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา”

ที่จัดขึ้นโดย กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ พ.ต.อ.จุมพฎ อุรุพงศา นายแพทย์(สบ 5) หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม กล่าวรายงาน จัดกิจกรรม ตรวจคัดกรองและผ่าตัดรักษาผู้ป่วยทางศัลยกรรมจำนวน 72 ราย จาก 3 หน่วยงาน ของกลุ่มงานศัลยกรรม โดยได้รับความร่วมมือ จากอีกหลายหน่วยงานได้แก่ กลุ่มงานวิสัญญี โรงพยาบาลตำรวจ กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลตำรวจ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ ฝ่ายเวชระเบียน กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจฝ่ายการเงิน กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ

หน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือด จัดกิจกรรมทำเส้นฟอกไต ช่วยเหลือผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ที่จำเป็นต้องได้รับการฟอกเลือด ล้างไต กำจัดของเสียส่วนเกินออกจากร่างกาย ก่อนที่จะได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต ด้วยการลดระยะเวลาในการรอคอยการผ่าตัดทำเส้นเลือดสำหรับฟอกไต ซึ่งผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมีระยะเวลาในการรอทำการผ่าตัดทำเส้นเลือดสำหรับฟอกไต โดยเฉลี่ยประมาณ 6-12 เดือน ในครั้งนี้มีผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการจำนวน 20 ราย

หน่วยศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก จัดกิจกรรมส่งกล้องเพื่อคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะเริ่มต้น เนื่องจากปัจจุบันผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มีแนวโน้มมากขึ้น และพบในผู้ที่มีอายุน้อย ทำให้มีโอกาสเสียชีวิตก่อนวัยอันควร หากวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็ว จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคดังกล่าวได้ รวมถึงผู้ที่เป็นโรคจะได้รับการรักษาที่รวดเร็ว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งครั้งนี้มีผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการจำนวน 37 ราย

หน่วยศัลยกรรมตกแต่ง จัดกิจกรรมผ่าตัดแก้ไขความพิการและเนื้องอก ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากผู้ป่วยบางรายมีความพิการมาแต่กำเนิด ความพิการจากอุบัติเหตุ ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต รวมถึงเนื้องอก หากปล่อยไว้อาจจะลุกลามเป็นเซลล์มะเร็งได้ การผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะทำให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ซึ่งครั้งนี้มีผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการ 15 ราย
รวมทั้งสิ้น 72 ราย

นอกจากนี้ยังมีโครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ ลานกิจกรรม อาคาร 6 เคหะสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจอุดมสุข โดยมีกิจกรรม ดังนี้คัดกรองภาวะสุขภาพและตรวจระดับน้ำตาลในเลือดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตรวจสุขภาพตับด้วยเครื่อง Fibro scanประเมินพัฒนาการเด็กเล็กนวดเพื่อสุขภาพกิจกรรมบนเวทีและของรางวัลมากมาย

พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8)กล่าวว่า บุคลากรของโรงพยาบาลตำรวจ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีหัวใจของการเป็นจิตอาสา ที่จะให้การรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินโครงการจะสามารถคัดกรองและผ่าตัดรักษาผู้ป่วยทางศัลยกรรมให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็ว มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป และขอขอบคุณ คณะผู้ดำเนินโครงการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จิตอาสาทุกคน

โดยกิจกรรมในครั้งหน้า จะเป็นการจัดกิจกรรมจิตอาสา ณ อาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ทุ่งสองห้อง) ในวันที่ 13 ก.ค.

The post รพ.ตร. จัดกิจกรรม คัดกรอง-ผ่าตัด ผู้ป่วยศัลยกรรม ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.10 appeared first on ข่าวสด.