เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาล โดยวธ. จัดงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2567 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย มีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีบวงสรวงเทพยดา เนื่องในงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.19 น. ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ  และพิธีเปิดงานวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 19.30 น. ณ ท้องสนามหลวง โดยเชิญนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีและคณะรัฐมนตรี เข้าร่วม และก่อนพิธีเปิดเวลา 17.30-19.00 น. มีกิจกรรมการเดินริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติฯ  ประกอบด้วย ริ้วขบวน 27 ขบวนที่มีทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ ข้าราชการ ผู้แทนภาคเอกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพฯและภูมิภาคต่างๆ เข้าร่วมประมาณ 3,000 คน เส้นทางเดินริ้วขบวนเริ่มจากบริเวณสี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินกลาง ไปยังท้องสนามหลวง

รัฐมนตรีว่าการวธ. กล่าวต่อว่า ภายในงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติฯมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่วันที่ 11-15 กรกฎาคม ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ทศมินทรราชา 72 พรรษา มหาวชิราลงกรณ” และจัดแสดงสวนแสงเฉลิมพระเกียรติ “มหาทศมินทรราชา”  การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ เช่น การแสดงอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เฉลิมพระเกียรติ ชุด “รวมใจภักดิ์ ถวายพระพร” การแสดง “มหาดุริยางค์ไทยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” การแสดง“โนราศิลปินแดนทักษิณเฉลิมพระเกียรติ”  การแสดงโขน “สมเด็จพระรามาครองเมือง” การแสดงพื้นบ้าน “เรืองรองสุขเกษมทั่วถิ่นไทย” การแสดง”มหานาฏกรรมรามายณะนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ”  การแสดงดนตรี”มหาดุริยางค์ 4 เหล่าทัพ” และการแสดงละครเพลง “เทิดไท้ทศมินทรราชา”  เป็นต้น นอกจากนี้ มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT)  ของดีสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร อาหารไทย อาหารถิ่นและผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายวัฒนธรรมอื่นๆ  การสาธิตอาหารในรูปแบบตลาดย้อนยุค เช่น อาหารไทยโบราณ อาหารชาววัง อาหารพื้นถิ่น และสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เช่น นวดไทย ลงรักปิดทอง ทำว่าวไทย กรองดอกไม้ แกะสลักผักผลไม้ เป็นต้น

ทั้งนี้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมชมงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติฯ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้จัดรถให้บริการรับ-ส่งประชาชนฟรี ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 12.00-22.00 น. โดยจัดรถโดยสารธรรมดาให้บริการ 5 เส้นทาง ได้แก่ อนุสาวรีย์ชัย-สนามหลวง วงเวียนใหญ่-สนามหลวง สายใต้ใหม่-สนามหลวง หมอชิต-สนามหลวง และสนามหลวง -ท่าเตียน-ท่าช้าง  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765

The post วธ.ถือฤกษ์ดี 9 ก.ค. เวลา 08.19 น. บวงสรวงเทพยดางานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว appeared first on มติชนออนไลน์.