ผู้ว่ากทม.นำซ้อมใหญ่พลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 6 กรกฎาคม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซ้อมใหญ่พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร จากหอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง ไปยังกระทรวงมหาดไทย โดยมี ประธานสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงาน และข้าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมซ้อมใหญ่ เพื่อให้การจัดริ้วขบวนเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สง่างาม สมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 รัฐบาลได้ดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีพิธีสำคัญที่กรุงเทพมหานครร่วมดำเนินการ คือ การจัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย ซึ่งเป็นราชประเพณีที่มีมาแต่โบราณ รัฐบาลได้มอบหมายกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศ 77 จังหวัด 108 แหล่งน้ำ

นายชัชชาติกล่าวว่า กทม. ได้มีการซ้อมพิธีทุกวันเสาร์ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะที่วงดุริยางค์ได้รับความอนุเคราะห์จากดุริยางค์ตำรวจมาร่วมเดินขบวนพร้อมกับขอบคุณทุกคนที่มาร่วมพิธี ขณะเดียวกัน กทม.ได้ตกแต่งเมืองประดับดอกไม้ ทำซุ้มติดไฟและดับ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้หลงมาดูพื้นที่ด้วยตนเองไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสวยงามแต่เป็นความยั่งยืนของเมืองด้วย

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 1 แห่ง คือ น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จากหอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง

ในการนี้ กรุงเทพมหานครกำหนดจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ หอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง โดยจัดริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 และนําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567

The post  ผู้ว่ากทม.นำซ้อมใหญ่พลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ appeared first on มติชนออนไลน์.