อุดรธานี ผู้ว่าฯ ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำคำชะโนด บรรจุขันน้ำสาคร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567   

5 ก.ค. 67 – นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำคำชะโนด ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

โดยฤกษ์เวลา 14.49 วันที่ 4 ก.ค. 67 นายวันชัย ประกอบพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บรรจุในขันน้ำสาคร เมื่อได้ปริมาณที่กำหนด เจ้าหน้าที่ปิดฝาขันน้ำสาคร ห่อด้วยผ้าขาวและผูกริมบิ้นขาว

ก่อนเชิญขันน้ำสาครและที่ตัก ประกอบริ้วขบวน ออกจากเกาะคำชะโนด ไปยังรถบุษบก เพื่อเชิญไปยังวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง โดยมีขบวนพานบายศรีของนายอำเภอจาก 20 อำเภอร่วมริ้วขบวน

ซึ่งตลอดระยะทางจากเกาะคำชะโนด ถึงขบวนรถบุษบก มีข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา จาก 20 อำเภอ ร่วมชมขบวน ในขณะที่ นางรำกว่า 1,010 คน ร่วมรำถวายพระพรชุด “ชาวอุดรเทิดไท้ด้วยใจภักดี”

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ฝ่ายตุลาการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ได้เชิญขันน้ำสาครขึ้นรถบุษบก ไปยัง วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง โดยใช้เส้นทางถนนบ้านดุง-บ้านหนองเม็ก-อำเภอหนองหาน เข้าสู่เลี่ยงเมืองสกล-ขอนแก่น เข้าสู่ถนนทหาร-ถนนอุดรดุษฎี ไปยังพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส (ม) พระอารามหลวง รวมระยะทาง 110 กิโลเมตร

สำหรับ วัดมัชฌิมาวาส เดิมชื่อวัดโนนหมากแข้งเคยเป็นวัดร้างมาก่อน มี 2 สิ่งที่เป็นหลักฐาน คือเจดีย์ศิลาแลงตั้งอยู่ที่โนน (เนิน) ประชาชนเล่าสืบกันมา ว่าเจดีย์นั้นได้ครอบ หรือคร่อมตอหมากแข้งขนาดใหญ่ และมีพระพุทธรูปหินขาว ปางนาคปรก (หลวงปู่นาค) อยู่ภายในเจดีย์

ครั้งสมัยรัชกาลที่ 5 พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม ( พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม )ข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชการมณฑลฝ่ายเหนือ โปรดให้สร้างวัดโนนหมากแข้งขึ้นใหม่ และเปลี่ยนชื่อเป็น วัดมัชฌิมาวาส เมื่อราว พ.ศ.2436

แล้วอัญเชิญ หลวงพ่อนาค ประดิษฐาน เป็นพระประธานในพระอุโบสถ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 27 มกราคม พุทธศักราช 2437 ต่อมาในพุทธศักราช 2494 พระเทพวิสุทธาจารย์ เจ้าอาวาสได้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถใหม่ พร้อมกับบูรณะหลวงพ่อนาค โดยหุ้มพระพุทธรูปองค์เก่าไว้ภายใน ให้ชาวอุดรฯ และจังหวัดใกล้เคียงได้สักการบูชา

กระทั่งกลายเป็น พระพุทธรูป และวัดคู่บ้านคู่เมืองอุดรธานี ตราบเท่าทุกวันนี้ วัดมัชฌิมาวาส ได้รับพระราชทานบรมราชานุญาตสถาปนาเป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2507

ส่วน บ่อน้ำคำชะโนด มีน้ำผุดมีน้ำซับตลอดปี ไม่เคยเหือดแห้ง ชาวบ้านเรียกว่า ปล่องพญานาค มีตำนานเล่าขานว่า บ่อน้ำแห่งนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จากเมืองสวรรค์ ที่พระอินทร์ประทานพร ให้พญาศรีสุทโธนาคราช เป็นทางขึ้น-ลง ระหว่างเมืองบาดาลและเมืองมนุษย์โลก

ถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่มีประชาชนเหลื่อมใสศรัทธามาก มีประชาชนนำไปดื่มและอาบ เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเชื่อว่า ช่วยรักษาโรค

บ่อน้ำแห่งนี้เดิมเป็นบ่อรูปทรงกลม ในปี 2530 จังหวัดอุดรธานี ได้ปรับปรุงเป็นบ่อสี่เหลี่ยมจตุรัสกว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร ขอบบ่อหล่อด้วยคอนกรีต โดยรอบสูงประมาณ 50 เซนติเมตร มีการนำน้ำจากแหล่งนี้แห่งนี้ไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีสำคัญ

อาทิ พระราชพิธีมหามงคลรัชมังคลาภิเษก เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2530 ,พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำน้ำไปทำน้ำอภิเษก และน้ำสรงมุรธาภิเษก ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

The post อุดรธานี จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำคำชะโนด เฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10 appeared first on ข่าวสด.