พะเยา ผู้ว่าฯ ทำพิธีพลีกรรมตักน้ำ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

5 ก.ค. 67 – นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานพิธีพลีกรรมตักน้ำแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ ขุนน้ำแม่ปืม อำเภอแม่ใจ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ลงในขันน้ำสาคร จากนั้น ผู้ว่าฯพะเยา พร้อม นายภูธนะ ชมภูมิ่ง รองผู้ว่าฯพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน จ.พะเยา เชิญขันน้ำสาครไปยังขบวนรถ ก่อนจะเคลื่อนขบวนไปยัง วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อ.เมืองพะเยา

ช่วงเวลาเดียวกัน นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าฯพะเยา ประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยา ทำพิธีพลีกรรมตักน้ำ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ ขุนน้ำคะ อำเภอปง เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นก็ได้เคลื่อนขบวนรถเชิญขันน้ำสาคร เคลื่อนขบวนไปยังวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อ.เมืองพะเยา

เพื่อเชิญขันน้ำสาคร ที่ตักน้ำจาก 2 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ คือ ขุนน้ำแม่ปืม และ ขุนน้ำคะ เพื่อรอทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 7 ก.ค.2567 ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 8 ก.ค.2567 ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

The post พะเยา ทำพิธีพลีกรรมตักน้ำ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ขุนน้ำแม่ปืม-ขุนน้ำคะ เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10 appeared first on ข่าวสด.