สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ‘เทิดไท้องค์ราชา ๗๒ พรรษา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว’ ตอนที่ ๑ : ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. แสงเทียนส่งชีวิตให้สดใส

๑๐ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ‘เทิดไท้องค์ราชา ๗๒ พรรษา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว’ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา