สมุทรสาคร พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์คลองดำเนินสะดวก ใช้พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

4 กรกฎาคม 2567 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ณ บริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์คลองดำเนินสะดวก หน้าวิหารหลวงพ่อโต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งคลองดำเนินสะดวก วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ภายในพิธีมีข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วม

จังหวัดสมุทรสาคร ได้กำหนดให้แหล่งน้ำจากคลองดำเนินสะดวก หน้าวิหารหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

โดยได้มีการจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากคลองดำเนินสะดวก หน้าวิหารหลวงพ่อโต มาแล้วจำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ.2530 เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เจริญพระชนม์พรรษาครบ 60 พรรษา 5 ธันวาคม 2530,

ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2542 เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 72 พรรษา 5 ธันวาคม 2542,

ครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2554 เนื่องในพิธีพลีกรรมตักน้ำและเสกน้ำพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

และ ครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2562 เนื่องในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และทำน้ำอภิเษก เนื่องในโอกาสพิธีงาน พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

สำหรับ “คลองดำเนินสะดวก” เป็นชื่อคลองที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ขุดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2409 เชื่อมจากแม่น้ำท่าจีนเริ่มจากปากคลองบางยาง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร กับ แม่น้ำแม่กลอง ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ขนาดคลองที่ขุดในระยะแรกมีความกว้าง 6 วา (12 เมตร) ลึก 6 ศอก (3 เมตร) ความยาว 840 เส้น (32 กิโลเมตรโดยประมาณ) สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เมื่อครั้งยังเป็นที่พระสมุหกลาโหม เป็นผู้อำนวยการขุด โดยเกณฑ์แรงงานทหาร ข้าราชการ ประชาชน และจากการจ้างแรงงานกรรมกรชาวจีน

การขุดนั้นใช้วิธีการขุดดินระยะหนึ่งแล้วเว้นไว้ไม่ต้องขุดดินระยะหนึ่ง เมื่อน้ำหลากมาจะเซาะดินที่เว้นไว้ไม่ได้ขุดพังทลายไป คลองนี้ใช้เวลาขุด 2 ปี เมื่อทำการขุดจนแล้วเสร็จ ได้มีการนำแผนผังคลองขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อขอพระราชทานนาม

ซึ่งเมื่อทรงทอดพระเนตรแล้วทรงเห็นว่า คลองนี้มีเส้นทางตรงที่สุดกว่าคลองอื่นๆ ที่มีการขุดขึ้นในช่วงนั้น จึงได้รับพระราชทานนามว่า “ดำเนินสะดวก” และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ได้ประกอบพิธีเปิดคลองนี้เมื่อ 25 พ.ศ.2411

ทั้งนี้ภายหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้กระทำพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากคลองดำเนินสะดวก ที่บริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ได้มีการเชิญ “ขันสาคร” ที่มีน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายใน ไปยังพระอุโบสถวัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง) ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

เพื่อทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 และ พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ตามลำดับพิธีการ

The post สมุทรสาคร พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์คลองดำเนินสะดวก ใช้พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ฯ appeared first on ข่าวสด.