ขอนแก่น ประกอบพิธีพลีกรรม ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

4 ก.ค. 67 – ที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (บาราย) วัดกู่ประชาชัย บ้านนาคำน้อย ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีพลีกรรม ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดยนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทง ดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น จุดธูปเทียนบูชา ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พร้อมส่งให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมปักธูป พราหมณ์อ่านโองการบวงสรวงเพื่อบูชาเทพยดา เทพารักษ์ ผู้ดูแลรักษาสถานที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น อ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ

จากนั้น ผวจ.ขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่เชิญขันสาคร และที่ตักน้ำไปยังแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เจ้าหน้าที่เปิดฝาขันสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หยิบที่ตักน้ำ ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันสาคร ประมาณร้อยละ 80 ของขันสาคร เจ้าหน้าที่ปิดฝาขันสาครห่อด้วยผ้าขาว ผูกริบบิ้นสีขาว

ผวจ.ขอนแก่น และเจ้าหน้าที่เชิญขันสาครและที่ตักน้ำไปยังรถอัญเชิญ โดยขบวนรถเคลื่อนไปยัง วัดธาตุ พระอารามหลวง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เชิญขันสาครและที่ตักน้ำไปยังภายในพระอุโบสถ วัดธาตุ พระอารามหลวง เจ้าหน้าที่เชิญขันสาครและที่ตักน้ำ ส่งให้ ผวจ.จังหวัดขอนแก่น เพื่อวางประจำจุดที่กำหนด เพื่อรอทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 7 ก.ค. 2567

และจะมีพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 8 ก.ค. 2567 ณ พระอุโบสถ วัดธาตุ พระอารามหลวง โดยมีคณะข้าราชการทุกหมู่เหล่า และประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงที่พร้อมใจแต่งกายในโทนสีเหลือง เข้าร่วมในพิธีอันสำคัญครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

สำหรับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (บาราย) สภาพปัจจุบันเป็นสระรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 21.9 เมตร ผนังขอบสระทั้ง 4 ด้าน เรียงด้วยศิลาแลงเป็นขั้นบันไดลงไปบรรจบพื้นสระ ส่วนพื้นสระเป็นดินธรรมชาติที่มีตาน้ำซึม มีน้ำตลอดทั้งปี โดยบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ แห่งนี้ เคยได้นำน้ำไปประกอบพระราชพิธีในวโรกาสต่างๆ ดังนี้

ครั้งที่ 1 ในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มีพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ 5 ธ.ค. 2530

ครั้งที่ 2 ในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มีพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 5 ธ.ค. 2542

ครั้งที่ 3 ในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มีพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธ.ค. 2554

ครั้งที่ 4 ในวโรกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 วันที่ 4 พ.ค. 2562

The post ิขอนแก่น ประกอบพิธีพลีกรรม ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา appeared first on ข่าวสด.