หนองคาย ผู้ว่าฯ ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สระมุจลินท์ พระธาตุบังพวน เตรียมนำร่วมพิธีน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 2567

4 ก.ค. 67 – นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สระมุจลินท์ วัดพระธาตุบังพวน ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย

เพื่อใช้ทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดยในวันนี้เป็นพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจังหวัดหนองคาย มีสระมุจลินท์ ณ วัดพระธาตุบังพวน เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด จากนั้นจะนำน้ำศักดิ์สิทธิ์เก็บไว้ที่ห้องรับรองพลตรีกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

จากนั้นในวันที่ 7 ก.ค. 2567 จะเป็นพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยจะอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ไปยังพระอุโบสถ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย ส่วนในวันที่ 8 ก.ค.2567 จะเป็นพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ แล้วนำน้ำศักดิ์สิทธิ์กลับมาเก็บรักษาไว้ ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย เช้าวันที่ 14 ก.ค.2567 จึงจะมีพิธีอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เคลื่อนออกจากจังหวัดหนองคายเข้ากรุงเทพฯ ต่อไป

สำหรับสระมุจลินท์ หรือ สระพญานาค มีรูปปั้นพญานาค 7 เศียร ไว้กลางสระ เป็นสระน้ำโบราณที่มีบันทึกในหนังสือใบลานที่เขียนเป็นภาษามคธ เรียกชื่อว่า “สระมังคละน้ำเที่ยงหมัน” เมื่อครั้งสถาปนาพระธาตุบังพวนได้ที่ภูลวงแห่งนี้แล้ว ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรจุไว้ ในองค์พระธาตุพระมหาเทพหลวง และพระมหาเทพพล

พระภิกษุที่ดูแลองค์พระธาตุได้สังเกตเห็นน้ำพวยพุ่งออกมาเป็นสายตลอดเวลาจากปากปล่องภูพญานาค ที่เฝ้ารักษาองค์พระธาตุบัวพวน จึงได้ชักชวนญาติโยมขุดสระรองรับน้ำเอาไว้

ครั้นถึงสมัย พระเจ้าวิชุลราช กษัตริย์ล้านช้าง ได้เสด็จมามนัสการพระธาตุ ช่วง พ.ศ.2043-2063 โปรดให้มีการปรับปรุงตกแต่งสระน้ำแห่งนี้และนิมนต์พระคุณเจ้าจัดทำพิธีมหาพุทธาภิเษก ถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์และนำน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ไปใช้ในพิธีสำคัญในราชสำนักล้านช้างเป็นต้นมา

ต่อมาในสมัยสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช (พ.ศ.2093-2115) กษัตริย์ล้านช้าง ได้โปรดเกล้าให้สร้างพระพุทธรูปนาคปรก 9 เศียร ไว้ในบริเวณใกล้เคียงด้วย น้ำจากสระมุจลินท์ถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์และเคยถูกนำเข้าพิธีสรงมูรธราชาภิเษก พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา พิธีสำคัญในรัชกาลที่ 9 และพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ถวายถึง 4 ครั้ง

โดยครั้งแรกในงานพระราชพิธีครองราชย์สมบัติ ครบ 50 ปี, ครั้งที่ 2 งานพระราชพิธีครองราชย์สมบัติครบ 60 ปี, ครั้งที่ 3 งานพระราชพิธีเจริญพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา และครั้งที่ 4 งานพระราชพิธีเจริญพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา

ส่วนในรัชสมัยรัชกาลที่ 10 น้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้เคยถูกนำไปประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร่วมกับจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

The post หนองคาย พ่อเมือง ทำพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ สระมุจลินท์ พระธาตุบังพวน เตรียมร่วมพิธีน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ appeared first on ข่าวสด.