จิราพร เผยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ด้าน กรมประชาฯ จัด ‘ดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติ’

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2567 ที่กรมประชาสัมพันธ์ น.ส.จิราพร สินธุไพร รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ แถลงข่าวเปิดกิจกรรม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ว่า การจัดงานในปีมหามงคลนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่งในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

โดยกรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม และประชาสัมพันธ์ 10 โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ครอบคลุมทั่วประเทศ และเกิดประโยชน์ในระยะยาว แบ่งโครงการออกเป็น 3 ด้าน คือ 1.ป่า ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประชาชน 2.น้ำ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากภัยแล้ง และพัฒนาคุณภาพชีวิตกว่า 10 พื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงการต่อยอดไปสู่แหล่งท่องเที่ยวใหม่ และ 3.คน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสะดวกขึ้น เป็นต้น

นอกจากนั้น กรมประชาฯยังร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขผ่านบทเพลงที่ไพเราะให้ประชาชนรับฟัง ผ่านการจัดกิจกรรมดนตรีในสวน เป็นครั้งที่ 3 โดยมีศิลปินร่วมงาน อาทิ โฉมฉาย อรุณฉาน น้องอลิศ และโก๊ะตุลย์ ศิลปินรับเชิญ จาก The Golden Song และมีการละเล่นไทย จากสมาคมเยาวชนอาสาสมัคร และวงโปงลาง จากกองการสังคีตกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อประเทศชาติ

The post จิราพร เผยกิจกรรม‘ป่า-น้ำ-คน’เฉลิมพระเกียรติในหลวง กรมประชาฯจัดดนตรีในสวน appeared first on ข่าวสด.