ไอคอนสยาม และสยามพารากอน ผนึกศิลปินดัง “สกุล อินทกุล” เนรมิตผลงานหัตศิลป์สุดวิจิตร ศิลปะจากดอกไม้ไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา โดยประชาชนสามารถเข้าชมได้ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567  “ไอคอนสยาม” และ “สยามพารากอน” ผนึกกำลัง “สกุล อินทกุล” ศิลปินนักจัดดอกไม้ระดับนานาชาติ ร่วมรังสรรค์ผลงานหัตถศิลป์อันวิจิตรงดงาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้

“มาลีสิริ ศรีนวรัตน์สักการ” ณ ไอคอนสยาม

ไอคอนสยาม  รังสรรค์ประติมากรรมดอกไม้ “มาลีสิริ ศรีนวรัตน์สักการ” ณ โถงเจริญนคร ฮอลล์ ไอคอนสยาม ผ่านการตกแต่งสถานที่ด้วยศิลปะจัดวางจากดอกไม้ไทย อันเปี่ยมด้วยความหมายมงคล เป็นศิลปะจัดวาง (Installation Art) ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากงานเครื่องแขวนดอกไม้ไทยประเพณี อาทิ วิมานพระอินทร์ วิมานแท่น กลิ่นตะแคง และจระเข้ ฯลฯ จนเกิดไอเดียออกแบบเป็นเครื่องแขวนดอกไม้ไทยร่วมสมัย

โดยนำดอกรวงผึ้งสีทอง ดอกไม้ประจำรัชกาลที่ 10 มาเป็นองค์ประกอบหลัก เสริมด้วยนวรัตน์ หรืออัญมณีมงคล 9 ชนิด ซึ่งเชื่อว่ามีสิริมงคลสูงสุดเหนือบรรดาอัญมณีทั้งปวง สร้างสรรค์ขึ้นด้วยเทคนิควิธีการประดิษฐ์ดอกไม้ไทยอย่างโบราณ เช่น งานเย็บแบบ งานตาข่ายดอกไม้ และงานอุบะดอกไม้ จนออกมาเป็นผลงานอันวิจิตรตระการตา

ไอคอนสยาม-สยามพารากอน เนรมิตศิลปะดอกไม้ไทย เฉลิมพระเกียรติในหลวง 72 พรรษา
สกุล อินทกุล

สกุล อินทกุล กล่าวว่า ผลงานชิ้นนี้รังสรรค์ขึ้นจากดอกไม้ไทยที่แฝงไปด้วยความหมายมงคล ซึ่งหนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญคือ “ดอกรวงผึ้ง” ดอกไม้ประจำรัชกาลที่ 10 อันมีสีเหลืองทอง สง่า สวยงาม เป็นสิริมงคล และเป็นที่มาของการเลือกใช้โครงสีของผลงานชิ้นนี้

นอกจากนี้ยังมี “ดอกเข็มสีเหลือง” ที่เป็นแรงบันดาลใจของการคิดประดิษฐ์พวงอุบะ เรียงร้อยสลับกับ “ดอกรัก” อันสื่อความหมายถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรชาวไทยมีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งความพิเศษคือ เป็นการออกแบบอุบะขึ้นใหม่เพื่อประกอบในผลงานชิ้นนี้โดยเฉพาะ

อีกหนึ่งสัญลักษณ์มงคลที่ถูกนำมาใช้คืออัญมณีมงคลทั้งเก้าชนิดหรือ “นวรัตน์” อันได้แก่ เพชร, ทับทิม, ไพลิน, บุษราคัม, มรกต, มุกดาหาร, โกเมน, เพทาย และ ไพฑูรย์ ซึ่งจัดว่าเป็นอัญมณีที่มีสิริมงคลสูงสุด โดยนำมาประดับตกแต่งตรงตำแหน่งศูนย์กลางของงานทัดหูทรงกลมขนาดใหญ่ของทุกชิ้นงาน จึงนับเป็นชิ้นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงออกถึงการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น และน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสมหามงคลนี้อย่างแท้จริง”

ไอคอนสยาม-สยามพารากอน เนรมิตศิลปะดอกไม้ไทย เฉลิมพระเกียรติในหลวง 72 พรรษา

“บุษบัญชลี มาลีนพรัตน์เฉลิมพระชนม์”  ณ สยามพารากอน

สำหรับสยามพารากอน ได้เนรมิตรหัตถศิลป์สุดตระการตา “บุษบัญชลี มาลีนพรัตน์เฉลิมพระชนม์” ณ โซนจีเวล ชั้น M ชวนสัมผัสวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและจิตวิญญาณความเป็นไทย ผ่านงานประติมากรรมสุดตระการตา สร้างสรรค์โดย สกุล อินทกุล เช่นเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันผันตัวเป็นศิลปินร่วมสมัยที่เน้นงานประติมากรรม ควบคุมการผลิตดอกไม้ไทยประดิษฐ์ โดย ผศ.ดร.จักรพันธ์ รูปงาม หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมด้วยนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ศึกษาอีกหลายร้อยชีวิต หลอมรวมใจรังสรรค์ผลงานอันวิจิตรงดงามเพื่อร่วมถวายพระพรและแสดงออกถึงความจงรักภักดี

สกุล อินทกุล กล่าวถึงการรังสรรค์ผลงาน ว่า นับเป็นครั้งแรกของการทำงานที่ยิ่งใหญ่และเป็นโอกาสพิเศษ สำหรับศิลปินแล้ว ผลงานที่จัดแสดงในครั้งนี้ มีความท้าทายมากแตกต่างจากการจัดแสดงงานในแกลเลอรี่

เนื่องจากสยามพารากอนถือเป็นเดสติเนชั่น ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากมายมหาศาล ดังนั้นจะทำอย่างไรให้งานที่ปรากฎตรงหน้าสะกดทุกสายตา ให้คนถ่ายรูปและแชร์ออกไปได้ งานจึงต้องมีความร่วมสมัยอยู่ในนั้น ซึ่งจะได้เห็นว่าผลงานชิ้นนี้นอกจากจะแสดงถึงวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของความเป็นไทยแล้ว ยังเป็นงานที่ร่วมสมัย คนทุกเพศทุกวัยสัมผัสได้ถึงความสวยงาม

ยิ่งหากได้รับรู้ถึงแรงบันดาลใจและรายละเอียดของงานแล้ว ยิ่งเป็นการยกระดับคุณค่าผลงานให้มากขึ้น และที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นคือ การได้ร่วมถวายพระพร และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลนี้

สำหรับผลงานสุดตระการนี้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดอกไม้ไทยนานาพรรณ โดยเฉพาะดอกรวงผึ้งซึ่งเป็นดอกไม้ประจำพระองค์จำนวน 46 ดอก รังสรรค์เป็นงานคราฟท์โดยใช้ผ้าแทนดอกไม้สด ผสานเทคนิคการพับจับจีบกลีบใบตอง อาทิ กลีบรังแตน, กลีบกระทุ้ง, กลีบรักเร่, กลับผกาซ้อน, กลีบเล็บมือนาง ฯลฯ

ส่วนเกสรของดอกไม้แต่ละดอกแสดงถึงสัญลักษณ์ความเป็นไทยในรูปแบบคล้ายปั้นเหน่ง พร้อมแต่งแต้มด้วยผ้าตาดแทนสีของอัญมณีสิริมงคล อาทิ เพชร มุก มรกต ทับทิม  เพทาย บุษราคัม โกเมน ไพลิน ไพทูรย์ เมื่อผสานกับการออกแบบร่วมสมัย จึงกลายเป็นผลงานหัตถศิลป์ที่สะกดทุกสายตา

นอกจากนี้ในฐานะที่ สกุล เคยมีโอกาสถวายงานรับใช้สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงนำดอกกล้วยไม้คัทลียาควีนสิริกิติ์ ซึ่งเป็นดอกไม้ตามพระนามาภิไธยมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ด้วย เนื่องจากในเชิงสัญลักษณ์ ดอกกล้วยไม้คัทลียาควีนสิริกิติ์  เป็นหนึ่งในดอกไม้พระนามของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้อัญเชิญมาไว้ด้วยกัน ซึ่งเปรียบเสมือนสายใยแห่งความรักของทั้งสองพระองค์  โดยดอกกล้วยไม้พระนามนี้ ได้นำเสนอด้วยเทคนิคการถักตาข่ายของงานประดิษฐ์ดอกไม้ไทย โดยประดิษฐ์จากทั้งดอกรัก และดอกพุด เป็นลวดลายที่แตกต่างหลากหลายลวดลายด้วยกัน

ขอเชิญประชาชนร่วมเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย พร้อมสัมผัสผลงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่า และร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ไอคอนสยาม และสยามพารากอน

ไอคอนสยาม-สยามพารากอน เนรมิตศิลปะดอกไม้ไทย เฉลิมพระเกียรติในหลวง 72 พรรษา ไอคอนสยาม-สยามพารากอน เนรมิตศิลปะดอกไม้ไทย เฉลิมพระเกียรติในหลวง 72 พรรษา

อ่านข่าวต้นฉบับ: ไอคอนสยาม-สยามพารากอน เนรมิตศิลปะดอกไม้ไทย เฉลิมพระเกียรติในหลวง 72 พรรษา