กรมธรณี เปิดเข้าฟรี ชมพิพิธภัณฑ์ในสังกัด 21-30 ก.ค. นี้ เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10 พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

4 ก.ค. 67 – กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ประกาศยกเว้นเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 10

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่วันที่ 21-30 กรกฎาคม 2567

โดยพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมธรณี ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภํณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง

The post เฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10 กรมธรณี เปิดเข้าฟรี ชมพิพิธภัณฑ์ในสังกัด 21-30 ก.ค. appeared first on ข่าวสด.