กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าย่านปทุมวัน ย่านราชประสงค์ พร้อมพันธมิตรภาครัฐและเอกชน
ร่วมแสดงความจงรักภักดี ผนึกกำลังจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าย่านปทุมวัน ย่านราชประสงค์ พร้อมพันธมิตรโดยรอบทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, โรงพยาบาลตำรวจ, สภากาชาดไทย, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานเขตปทุมวัน, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน),

กลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือ, บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน), สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ และบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด  รวมใจภักดิ์ถวายความจงรักภักดี ร่วมผนึกกำลังจัด งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย โดยเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่แต่ละองค์กรพร้อมใจกันจัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติและยิ่งใหญ่ ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้

ในงานเปิดตัวโครงการฯ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ ที่พร้อมใจสวมเสื้อ
สีเหลืองแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร คุณสุขวิชญาณ์ นสมทรง ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน, โรงพยาบาลตำรวจ พล... ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ (สบ๘), สภากาชาดไทย คุณสิณีนาฏ อุทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย,

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ... อาคม ชุมพรัตน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คุณชาญยุทธ  มนูญวิริยะกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC) คุณสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ, กลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือ คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ และคุณ

สมกมล จิราธิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส, บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) คุณวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ และคุณสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า, สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) อาจารย์ ดร.จรัสพัฒน์ พฤกษารัตนวุฒิ ผู้รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี ด้านการจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) คุณชาย ศรีวิกรม์ นายกสมาคม และบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด คุณนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการ และคุณสรัลธร อัศเวศน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า ร่วมผนึกกำลังสำคัญในครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าย่านปทุมวันย่านราชประสงค์พร้อมพันธมิตรโดยรอบทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนขอเชิญชวนประชาชนรวมพลังถวายความจงรักภักดีและร่วมกิจกรรมดังนี้

The post กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าย่านปทุมวัน ย่านราชประสงค์ ผนึกกำลังจัดงานเฉลิมพระเกียรติ appeared first on ข่าวสด.