กระหึ่ม นักศึกษาวิชาทหารรักษาดินแดน โชว์พลังทำดีมีหลักฐาน เติมคนดี ล้านคนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา “รด.จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

25 มิ.ย. 67 ที่ ห้องสาวิตตรี อาคารสวนเจ้าเชตุ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พล.ท.ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผบ.นรด.) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม เติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคน ให้สังคม “รด.จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

โดยมี พล.ต. จิรันตน์กฤษณ์ เหลืองจินดา ผู้บัญชาการศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร และ พ.ท.หญิง สรวงทิพย์ เธียรสุนทร ผู้แทนจากกองเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ร่วมในการแถลงข่าว

จากความตั้งใจของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ที่ต้องการให้นักศึกษาวิชาทหารทุกนายในปีการศึกษา 2567 (มากกว่า 300,000 นายทั่วประเทศ) ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสาและเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นต้นแบบในการปลุกพลัง ความดี ที่มีอยู่ในหัวใจของแต่ละคน นำไปสู่การปฏิบัติที่เห็นผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารและประชาชนทุกคน ตั้งมั่นในการทำความดี มีน้ำใจ รับผิดชอบต่อส่วนรวม เป็นแกนนำในการทำความดี เพื่อให้สังคมไทย มีความร่มเย็นน่าอยู่ ทุกคนมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา มีความเอื้ออาทรต่อกัน จึงได้เกิดเป็นกิจกรรม เติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคนให้สังคม “รด.จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  ซึ่งจะดำเนินการพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึกและหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และสถานศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศ ในการเชิญชวนนักศึกษาวิชาทหารทุกคนให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม ที่สามารถเข้าร่วมได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านการดาวน์โหลดโปรแกรมที่กำหนด

จากนั้นกรอกข้อมูลเพื่อสร้างแอคเคานต์ของตนเอง และชักชวนเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่สนใจ อีกจำนวนอย่างน้อย 4 คน เข้าร่วมกิจกรรมแสดงพลังทำความดี โดยสมาชิกในกลุ่มทุกคน จะต้องผ่านการทำภารกิจความดี 3 วิชาย่อย

ได้แก่ 1. มิติการทำความดีให้ครอบครัวหรือผู้ปกครอง อาทิ ช่วยพ่อแม่ทำงานสม่ำเสมอ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ไม่ยุ่งยาเสพติด ไม่กลับบ้านดึก ไม่ฟุ่มเฟือย เป็นต้น

2. มิติการทำความดีให้แก่โรงเรียน/สถานที่ทำงาน อาทิ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ไม่ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนคนอื่น เพื่อนไม่ยุ่งกับยาเสพติดและตั้งไจเรียนเป็นต้น

และ3. มิติการทำความดีให้สังคม เช่น ทำผิดกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎจราจร การมีวินัย ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส และการบริจาคโลหิตเป็นต้น

จากนั้นบันทึกภาพการทำความดีในแต่ละครั้ง จำนวน 1- 2 ภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว หรือ Link ไปยังโซเชียลมีเดีย ที่บันทึกภาพไว้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงในโปรแกรม พร้อมคำบรรยายสั้นๆ เพื่อบันทึกความดี โดยในแต่ละวิชาย่อย ต้องทำความดีตามจำนวนครั้งที่กำหนด เมื่อผ่านครบทั้ง 3 วิชาย่อยแล้ว จะถือว่าผ่านวิชาทำความดี ซึ่งระบบจะแจ้งการเลื่อน Level สูงขึ้นต่อไป กิจกรรมข้างต้นจะเริ่มดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ (Kick off) ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567

สำหรับในส่วนกลางจัด ณ โดมวรรณสมิต ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร โดย พล.อ.เจริญชัย  หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) กรุณาตอบรับเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม เพื่อเป็นการปลุกพลังความดีที่มีในตัวของทุกคนและเป็นการแสดงพลังแห่งความดี รวมทั้งสร้างการรับรู้ในการร่วมทำกิจกรรมสู่สังคมอย่างแพร่หลาย ในฐานะแกนนำการทำความดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้จัดการถ่ายทอดสดกิจกรรม ทางเฟสบุ๊ก ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการักษาดินแดน และ ยูทูป กองเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

พล.ท.ทวีพูล กล่าวว่า สำหรับโครงการดังกล่าว ตนไม่ได้ใช้งบประมาณ แผ่นดินแม้แต่บาทเดียว

The post กระหึ่ม นรด.โชว์พลังทำดีมีหลักฐาน เติมคนดี ล้านคน เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา appeared first on ข่าวสด.