สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ‘เทิดไท้องค์ราชา ๗๒ พรรษา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว’ ตอนที่ ๒ : พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์จอมทัพไทย .

๑๐ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ‘เทิดไท้องค์ราชา ๗๒ พรรษา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว’ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ติดตามชมได้ตลอดเดือนกรกฎาคม นี้ ผ่านสื่อออนไลน์เฟซบุ๊กและยูทูบในเครือมติชน