วธ.จัดใหญ่ การแสดง รามายณะ 8 ประเทศ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.67 น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัรมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทรงสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ตลอดจนการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ เพื่อธำรงไว้ซึ่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาตินานัปการ อาทิ ทรงสนับสนุน ส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างสรรค์งานทางด้านศิลปะการแสดง ดนตรี นาฏศิลป์ ภาษาและวรรณกรรมของชาติให้เกิดความยั่งยืน

น.ส.สุดาวรรณ กล่าวต่อว่า วธ. โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กำหนดจัดงานเทศกาลการแสดงรามายณะนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 12-15 ก.ค.67 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ท้องสนามหลวง และไอคอนสยาม

โดยสวธ.เชิญประเทศต่างๆ ที่มีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดง เรื่อง รามายณะ หรือ รามเกียรติ์ รวม 8 ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐอินเดีย, ราชอาณาจักรกัมพูชา, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, สาธารณรัฐสิงคโปร์, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, สหพันธรัฐมาเลเซีย และราชอาณาจักรไทย

เข้าร่วมแสดงเผยแพร่และถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “รามายณะ” ของแต่ละประเทศ ที่มีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ ให้ประชาชนไทยได้เรียนรู้และร่วมสืบสานศิลปะการแสดงชิ้นสำคัญของประเทศให้ยั่งยืน

ด้านนายประสพ เรียงเงิน อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า งานเทศกาลการแสดงรามายณะนานาชาติ กำหนดจัดการแสดง ณ 3 สถานที่สำคัญ คือ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย / ท้องสนามหลวง และ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ดังนี้

1.วันศุกร์ที่ 12 ก.ค.67 เวลา 17.00-19.30 น. พิธีเปิดงานเทศกาลการแสดงรามายณะนานาชาติ ชมการแสดงฯ 8 ประเทศ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

2.วันเสาร์ที่ 13 ก.ค.67 จัดแสดง 2 สถานที่ ดังนี้ เวลา 13.00 น. (รอบนักเรียน/นักศึกษา) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย การแสดงจาก เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย และ -เวลา 20.30 น. ณ ท้องสนามหลวง ในงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ชมการแสดงจาก 8 ประเทศ

3.วันอาทิตย์ที่ 14 ก.ค.67 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย การแสดงจาก เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย และ เวลา 19.00-21.00 น. ณ สุราลัย ฮอลล์ ไอคอนสยาม การแสดงจาก 8 ประเทศ

4.วันจันทร์ที่ 15 ก.ค.67 เวลา 13.00-18.00 น. และมีพิธีปิดงานเทศกาลในครั้งนี้ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป เข้าชมการแสดงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งได้ 3 ช่องทาง www.dcpthaiyouth.net/concert หรือที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02247-0028 ต่อ 4104, 4119 (ในเวลาราชการ) และ เฟซบุ๊ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย Thailand Cultural Centre

โดยผู้เข้าชมที่สำรองที่นั่งผ่านระบบการจองบัตร ให้แสดงคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ได้จากระบบดังกล่าว สำหรับผู้เข้าชมที่สำรองบัตรที่นั่งผ่านโทรศัพท์และเฟซบุ๊ก ให้แสดงบัตรประชาชน เพื่อแสดงสิทธิ์การเข้าร่วมงานเทศกาลการแสดงรามายณะนานาชาติฯ ณ จุดลงทะเบียน ชั้น 1 หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และติดตามข้อมูลได้ที่ www.culture.go.th, เฟซบุ๊ก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ line@วัฒนธรรม

 

The post วธ.จัดยิ่งใหญ่ การแสดง ‘รามายณะ’ 8 ประเทศ เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง 72 พรรษา appeared first on ข่าวสด.