ทูต 39 ประเทศ ร่วมชม ‘มหรสพสมโภช’ เฉลิมพระเกียรติในหลวง ‘วธ.’ เปิดงานยิ่งใหญ่ ปชช.-นทท.เฝ้าชม 26 ริ้วขบวนตระการตา

เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 11 กรกฎาคม ที่ท้องสนามหลวง น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัด วธ. ผู้บริหาร วธ. คณะทูตานุทูต 39 ประเทศ ผู้แทนหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนพิธีเปิดงานเวลา 17.30-19.30 น. มีกิจกรรมการเดินริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย ริ้วขบวน 26 ขบวน ซึ่งมีทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ ข้าราชการ ผู้แทนภาคเอกชนและประชาชน ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคต่างๆ เข้าร่วมกว่า 3,000 คน ได้แก่ ขบวนที่ 1 วงดุริยางค์ 4 เหล่า ขบวนที่ 2 ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ วปร. และธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ขบวนที่ 3 ขบวน 4 เหล่า ขบวนที่ 5 รถเฉลิมพระเกียรติ วธ. ขบวนที่ 6 รถเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมบุคลากร ขบวนที่ 7 หน่วยงานราชการ 16 กระทรวง

ขบวนที่ 8 รถเฉลิมพระเกียรติ ภาคเหนือ “มณฑลอุดรทิศ ดินแดนสามธรรม เทิดไท้องค์ราชัน” ขบวนที่ 9 รถเฉลิมพระเกียรติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ตุ้มโฮม ฮอยฮีต ศรัทธา พญานาคา นาคี สดุดีองค์ราชัน” ขบวนที่ 10 รถเฉลิมพระเกียรติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ขบวน “มัชฌิม บูรพา ปวงประชาเทิดไท้องค์ราชัน” ขบวนที่ 11 รถเฉลิมพระเกียรติ ภาคใต้ “พหุวัฒนศิลป์ถิ่นปักษ์ใต้ ปวงประชาเทิดไท้องค์ราชัน” ขบวนที่ 12 กลุ่มชาติพันธุ์ ขบวนที่ 13 รถเฉลิมพระเกียรติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขบวนที่ 14 รถเฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กรอ.) ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย ขบวนที่ 15 รถเฉลิมพระเกียรติ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ขบวนที่ 16 รถเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี ขบวนที่ 17 รถเฉลิมพระเกียรติ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ขบวนที่ 18 รถเฉลิมพระเกียรติ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขบวนที่ 19 รถเฉลิมพระเกียรติ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขบวนที่ 20 รถเฉลิมพระเกียรติ ธนาคารออมสิน ขบวนที่ 21 องค์การศาสนา 5 ศาสนาทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ – ฮินดูและซิกข์ ขบวนที่ 22 องค์กร เครือข่าย คนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขบวนที่ 23 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ขบวนที่ 24 บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ขบวนที่ 25 สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย และขบวนที่ 26 สมาคมเยาวชน จิตอาสาพัฒนา โดยเส้นทางเดินริ้วขบวนเริ่มจากบริเวณสี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินกลาง มายังท้องสนามหลวง

จากนั้น น.ส.สุดาวรรณเป็นประธานพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นประธานพิธี ผู้บริหารวธ. ผู้แทนหน่วยงานรัฐและเอกชนและผู้ร่วมงานร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ก่อนเดินชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ก่อนเปิดงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างเป็นทางการ ในเวลา 19.30 น.

ในพิธีเปิดมีการแสดงรำถวายพระพรชุด เทพรังสฤษฏ์ จตุรพิธถวายพระพร และการแสดงอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1,200 ลำ แปรขบวนแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด “รวมใจภักดิ์ ถวายพระพร” ตามแนวคิดภายใต้ร่มพระบารมี ปวงประชาจงรักภักดี

น.ส.สุดาวรรณกล่าวว่า รัฐบาลโดย วธ. บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ หน่วยงานรัฐ เอกชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจัดงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ เพื่อเฉลิม พระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย

ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงโนรา กล่าวว่า ตนและนักแสดงโนรา 100 คน ร่วมแสดงชุด“โนราศิลปินแดนทักษิณเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ล้ำยุคและทันสมัย การแสดงโนราครั้งนำเด็กและเยาวชนแดนใต้เข้ามามีส่วนร่วม ช่วยปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ บทร้องเนื้อหาเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ซึ่งสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้พสกนิกรใต้พระบรมโพธิสมภาร เหล่านักแสดงโนรารู้สึกปลาบปลื้มใจที่ได้ร่วมมหรสพสมโภชฉลอง 72 พรรษา เช่นเดียวกับศิลปิน นักดนตรี นักแสดงพื้นบ้าน ที่พร้อมใจร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญนี้

นายชนินทร์ อินทนนท์ ผู้ดูแลเครื่องแต่งกายการแสดงของขบวนที่ 8 รถเฉลิมพระเกียรติ ภาคเหนือ “มณฑลอุดรทิศ” กล่าวว่า วันนี้ริ้วขบวนภาคเหนือนำการศิลปะการแสดงของล้านนา ที่จะมีการฟ้อนโต ฟ้อนนกกิงกะหร่า และการแสดงอื่นๆที่เป็นวัฒนธรรมล้านนา โดยทางกลุ่มนักแสดงเตรียมการแสดงมาเป็นระยะเวลากว่า 2 เดือน ซึ่งรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสมาแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยังได้มาโชว์ศิลปวัฒนธรรมของล้านนาให้กับสายตาชาวกรุงเทพฯ

นายศุภกิตติ์ ไชยมณี หรือแบงค์ นักแสดงจากขบวนขบวนที่ 11 รถเฉลิมพระเกียรติ ภาคใต้ “พหุวัฒนศิลป์ถิ่นปักษ์ใต้ กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้นำการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์อย่างการเล่นว่าว การรำโนราห์ และผ้าบาติก เป็นการแสดงโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และวันนี้รู้สึกภูมิใจและสนุกเป็นอย่างมากที่ได้มาโชว์ว่าสงขลามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง

น.ส.สมฤทัย ชุนสุดา หนึ่งในผู้มารับชมริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า ตั้งใจเดินทางมากับสามีและหลานจากเขตบางกะปิเพื่อมาชมขบวนเฉลิมพระเกียรติ โดยเฉพาะและหากสะดวกจะเดินทางมาทุกปี รู้สึกชื่นชอบทุกขบวน ยิ่งใหญ่สมการรอคอย ทำให้เห็นวัฒนธรรมต่างๆในประเทศไทย และอยากจะให้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติไปทุกปี

ทั้งนี้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ สามารถเข้าร่วมชมงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถโดยสารเฉพาะกิจให้บริการรับ-ส่งประชาชนเดินทางมาร่วมงานฟรี ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00-22.00 น. จำนวน 5 เส้นทาง ได้แก่ 1.อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะพญาไท)-สนามหลวง 2.สายใต้ใหม่-สนามหลวง 3.หมอชิต-สนามหลวง 2 4.วงเวียนใหญ่-สนามหลวง 5.สนามหลวง-ท่าช้าง-ท่าเตียน (เดินรถวงกลม) โดยมีจุดจอดรับ-ส่ง บริเวณหน้าศาลฎีกา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765