ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ปธ.สภากัมพูชา เฝ้าฯ

เมื่อเวลา 17.05 น. วันที่ 11 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จมหารัฐสภาธิการธิบดี ควน โซะดารี (Samdech Moha Rathsapheathika Thipadei KHUON SUDARY) ประธานสภาแห่งชาติ ราชอาณาจักรกัมพูชา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐสภาไทย

ในโอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนายฮุน ซาเรือน (Mr. Hun Saroeun) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

ประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชามีความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งในระดับพระประมุขและระดับรัฐบาล รวมทั้งผู้นำรัฐบาลทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูง และมีการดำเนินการในความร่วมมือที่สำคัญด้านต่าง ๆ ที่ดำเนินไปด้วยความราบรื่นและแนบแน่น ปัจจุบันราชอาณาจักรกัมพูชา
มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ พระประมุของค์ปัจจุบัน คือ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี และมี สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต เป็นนายกรัฐมนตรี