พาณิชย์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 10 กรกฎาคม ที่ศาลาการเปรียญ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีพระโสภณนนทสาร เจ้าอาวาสวัดบางไผ่ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ มีผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมในพิธี เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ในการนี้ นายภูมิธรรม ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายธูปเทียนแพ(เปิดกรวยกระทงดอกไม้) หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากนั้น พระโสภณนนทสาร ประธานฝ่ายสงฆ์ได้ให้ศีล และนำสวดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ และเจริญจิตตภาวนา ในโอกาสเดียวกันนายภูมิธรรมและผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ กรวดน้ำรับพร และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นอันเสร็จพิธี

วัดบางไผ่ พระอารามหลวง ตั้งอยู่ริมคลองบางไผ่ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เป็นศูนย์กลางของชุมชนบางไผ่นับตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ สิ่งสำคัญภายในวัดบางไผ่ ได้แก่ พระอุโบสถหลังเดิมสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ผนังภายในมีภาพจิตรกรรมที่เขียนขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยพระประธานของพระอุโบสถนามว่าหลวงพ่อทอง เป็นพระพระพุทธรูปทองคำปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัยอยู่คู่กับวัดมาแต่เดิม