ประธาน คตร. ตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลฝีพายในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมมอบนโยบายการฝึก

เมื่อวันนี้ 10 กรกฎาคม ที่จุดรวมพลใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) พล.ท.วิจิตร ตันประภา รองเสนาธิการทหารเรือ สายงานกำลังพล ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี (ประธาน คตร.) ตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลฝีพายในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งให้โอวาทและมอบนโยบายการฝึก ให้แก่กำลังพลฝีพาย

ทั้งนี้ การฝึกซ้อมของกำลังพลฝีพายจากทุกพื้นที่ รวม 2,200 นาย จะเข้ารับการฝึกในเรือในแม่น้ำช่วง 8 – 30 กรกฎาคม 2567 (15 วันหลัง) โดย 2 พื้นที่หลัก คือบริเวณสะพานพระราม 8 และอู่ทหารเรือธนบุรี โดยกองทัพเรือ จะเปิดให้ประชาชนและผู้สนใจ สามารถเข้าชมการฝึกซ้อมของกำลังพลฝีพาย และเรือพระนั่ง ในวันที่ 8 – 30 กรกฏาคม 2567 (เฉพาะวันราชการ) ดังนี้

1. สามารถเข้าชมการฝึกซ้อมของกำลังพลฝีพาย ในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น.

2. สามารถเข้าชมเรือพระนั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และ เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ได้ที่ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

ในส่วนของ ผู้ที่มีความประสงค์จะชมการฝึกซ้อมฝีพายเรือพระที่นั่ง สามารถเข้าชมได้ระหว่าง วันที่ 8 – 12 กรกฎาคม วันที่ 15 – 19 กรกฎาคม และ 23 – 26 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.30 น.

ในส่วนของการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายเป็นรูปขบวน จะเริ่มทำการซ้อม ย่อยเป็นรูปขบวนเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 10 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 สิงหาคม ครั้งที่ 2 วันที่ 8 สิงหาคม ครั้งที่ 3 วันที่ 15 สิงหาคม ครั้งที่ 4 วันที่ 22 สิงหาคม ครั้งที่ 5 วันที่ 3 กันยายน ครั้งที่ 6 วันที่ 12 กันยายน ครั้งที่ 7 วันที่ 19 กันยายน ครั้งที่ 8 วันที่ 26 กันยายน ครั้งที่ 9 วันที่ 3 ตุลาคม และครั้งที่ 10 ในวันที่ 10 ตุลาคม โดยสามารถรับชมได้ตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ สะพานพระราม 8 – วัดอรุณราชวราราม ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.00 น.

จากนั้นจะเป็นการซ้อมใหญ่ จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 15 และ 22 ตุลาคม และซ้อมเก็บความเรียบร้อยในวันที่ 24 ตุลาคม โดยพระราชพิธีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2567