เศรษฐา-แพทองธาร พร้อม ครม. ส.ส.เพื่อไทย ร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2567

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) มีการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2567 นำโดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ พร้อมด้วย นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการบริหารพรรค และสมาชิกพรรคเพื่อไทย

จากนั้น นางสาวแพทองธาร นำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนี้

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2567 ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ในนามของพรรคเพื่อไทย คณะกรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกพรรค ทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ ณ ที่นี้ และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ มีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

ในวาระนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างล้วนสำนึกในพระเมตตา และประจักษ์แจ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ นับเป็นอเนกประการ ด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของปวงประชา และสร้างความวัฒนาสถาพรแก่ประเทศชาติ พระเมตตาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้แผ่ไพศาล ปกคลุมทั่วผืนแผ่นดิน ให้ทุกพื้นที่ได้อยู่อาศัยอย่างผาสุกร่มเย็น น้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้นำมาซึ่งความปีติซาบซึ้งประทับอยู่ในใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไป

ในศุภวาระมหามงคลสมัยนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลรักษาและดลบันดาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรัฐมนตรีที่เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ได้แก่ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม น.ส.จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี