นายกฯ เปิดโครงการบริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ ถวายเป็นพระราชกุศล-สืบสานพระราชปณิธานโครงการแก้ปัญหาขาดแคลนโลหิตสำรอง สภากาชาดไทย สร้างจิตสำนึกทำความดีด้วยหัวใจด้วยการเป็นผู้ให้

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 9 ก.ค.2567 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “บริจาคโลหิต 10,000,000 ซีซี เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

โดยมีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.วัฒนธรรม นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.มหาดไทย นายจักรพงษ์ แสงมณี รมต.ประจำสำนักนายกฯ น.ส.จิราพร สินธุไพร รมต.ประจำสำนักนายกฯ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เข้าร่วมงานด้วย

นายจักรพงษ์ กล่าวว่า รัฐบาลจัดทำโครงการนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคนโลหิตสำรองของสภากาชาดไทย และเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกของการทำความดีด้วยหัวใจ รู้จักการเป็นผู้ให้สร้างจิตสำนึกสาธารณะ ในการช่วยเหลือสังคมทั้งนี้มีหน่วยเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 65 หน่วยงาน โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ม.ค. 2567 ยาวจนไปถึงเดือนธันวาคม 2567 โดยมีเป้าหมายบริจาคโลหิต 10,000,000 ซีซี ภายในเดือนธ.ค. 2567

ด้านนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ยินดีที่ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิต 10,000,000 ซีซี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ปีพุทธศักราช 2567 นับเป็นปีมหามงคลที่ปวงชนชาวไทยทุกคนจะได้พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้

รัฐบาลได้ดำเนินการโครงการและกิจกรรมเนื่องในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 72 พรรษา โดยน้อมนำแนวพระราชดำริและพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาโครงการคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้อยู่ดีมีสุขโดยทั่วกัน

โครงการบริจาคโลหิตจะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองของสภากาชาดไทยและเป็นการสร้างจิตสำนึกของการทำความดีด้วยหัวใจด้วยการเป็นผู้ให้และเป็นผู้มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม

นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและสภากาชาดไทยที่ได้ร่วมกันจัดโครงการที่สร้างคุณค่าและเสริมสร้างสังคมแห่งการให้ โดยในวาระมหามงคลนี้ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งขอขอบคุณทุกคนที่บริจาคโลหิตซึ่งโลหิตของทุกคนจะช่วยเหลือต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตฯ

จากนั้นนายกฯ ได้เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต ภายในตึกสันติไมตรี หลังในทำเนียบรัฐบาล

สำหรับโครงการบริจาคโลหิต 10,000,000 ซีซี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดยรัฐบาล เพื่อเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองของสภากาชาดไทย และเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกของการทำความดีด้วยหัวใจรู้จักการเป็นผู้ให้ สร้างจิตสำนึกสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีหน่วยงานเข้าร่วม จำนวน 65 หน่วยงาน โดยเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนธันวาคม 2567 ตั้งเป้าการรับบริจาคโลหิต จำนวน 10,000,000 ซีซี ภายในเดือนธันวาคม 2567 ทั้งนี้ โครงการบริจาคโลหิตฯ เป็น 1 ใน 10 โครงการ ที่ดำเนินการในนามของรัฐบาล นอกจากนี้ ยังมีโครงการของภาคส่วนต่าง ๆ ที่ร่วมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้

The post นายกฯ เปิดโครงการบริจาคโลหิต 10ล้านซีซี เฉลิมพระเกียรติ ชวนทำความดีเป็นผู้ให้ appeared first on ข่าวสด.