ประจวบคีรีขันธ์ สธ.เปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน ที่บางสะพาน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  

7 ก.ค. 67 – ที่หอประชุมโรงเรียนบางสะพานวิทยา อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ นายวัน อยู่บำรุง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดยมี นพ.กิตติ กรรภิรมย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ พร้อมด้วย นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบฯ

นายประมวล พงศ์ถาวราเดช ส.ส.ประจวบฯ เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ นพ.วรา เศลวัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และประชาชนร่วมพิธี

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ประกอบพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้มอบถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาด จ.ประจวบฯ ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ จำนวน 51 ชุด และตรวจเยี่ยมจุดให้บริการคลินิกเฉพาะทางที่มาออกหน่วยให้บริการหลากหลายสาขาจำนวน 15 คลินิก

ได้แก่ 1. คลินิกคัดกรองสายตาในเด็ก คลินิกคัดกรองโรคหัวใจ 2. คลินิกตรวจมวลกระดูก 3. คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม 4. คลินิกตรวจสารเคมีการเกษตรในเลือด 5. คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 6. คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว 7. คลินิกการใช้ยาสมเหตุสมผล 8. คลินิกกระดูกและข้อ 9. คลินิกคัดกรองมะเร็งช่องปาก 10. คลินิกคัดกรองมะเร็งตับ 11. คลินิกผู้สูงอายุ 12. คลินิกคัดกรองภาวะซีดในเด็ก 13. คลินิกสุขภาพจิต 14. คลินิกกายบำบัดและการแพทย์ทางเลือก 15. คลินิกรักษ์ปอด

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 5 มีประชาชนกลุ่มเสี่ยง และประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้ารับบริการจำนวนกว่า 2,500 คน เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคก่อนส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์เฉพาะทางให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพบแพทย์ในเมือง

The post ประจวบฯ ผู้ช่วย รมว.สธ. เปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10 appeared first on ข่าวสด.