กองทัพเรือ อัญเชิญเรือพระที่นั่ง ‘เรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชงค์’ ลงน้ำเตรียมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 7 กรกฎาคม ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กองทัพเรือ ได้จัดให้มีการอัญเชิญ “เรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชงค์” ลงน้ำ เรือพระราชพิธี ในการจัดเตรียมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดยในเวลา 17.30 น. เจ้าหน้าที่กรมอู่ทหารเรือ เข้าไปติดตั้งและทดสอบความพร้อมของเครื่องมือเครื่องทุ่นแรงคานสำหรับยกเรือ และถอดถอนทางเดิน ประตูรับสิ่งกีดขวางในการนำเรือลงน้ำ

เวลา 19.00 น. เป็นพิธีเชิญเรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชงค์ ลงน้ำ
จากนั้นเวลา 19.15 น. เจ้าหน้าที่ดำเนินการควบคุมการจราจรทางน้ำ

เวลา 19.30 น. เลื่อนเรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชงค์ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี

เวลา 20.10 น. ควบคุมการจราจรทางน้ำ ตั้งแต่สะพานอรุณอมริน-อู่ทหารเรือธนบุรี

จากนั้นเวลา 20.40 น. ทำการลากจูงเรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชงค์ จากหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี ไปยัง อู่แห้งหมายเลข 1 อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ (อธบ.อร.) ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

เวลา 21.15 น. เปิดการจราจรทางน้ำ ปิดประตูอู่แห้งหมายเลข 1 และเสร็จสิ้นภารกิจเชิญเรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชงค์ เข้าอู่แห้ง ในเวลา 21.30 น.

ทั้งนี้ การอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งจำนวน 4 ลำคือ 1.เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ 2.เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9
3.เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และ 4.เรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชงค์ โดยจะอัญเชิญลงน้ำและเข้าจอด ณ อู่หมายเลข 1 อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ระหว่างวันที่ 4 – 7 ก.ค. 67 วันละ 1 ลำ ตามลำดับ

โดยในวันนี้ (7 ก.ค.) เรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชงค์ เป็นลำที่ 4 ที่อัญเชิญลงน้ำ เพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์เป็น เรือสร้างใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พ.ศ.2411-2453)

การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2510 งดจัดเรือพระที่นั่งลำนี้เข้าร่วมขบวน เนื่องจากอยู่ในสภาพทรุดโทรมมาก โดยมีการซ่อมแซมบูรณะครั้งใหญ่ ในปี 2512 หลังซ่อมแซมแล้วเสร็จ ในปีพ.ศ.2515 หัวเรือลงรักปิดทองลายรดน้ำ เป็นรูปพญานาคเล็กๆ จำนวนมาก

ตอนกลางลำเรือทอดบัลลังก์กัญญา ซึ่งเป็นที่ประทับเปลื้องเครื่องหรือเปลื้องพระชฎามหากฐินของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนเสด็จขึ้นหรือลงเรือพระที่นั่งอีกลำ

ลำเรือภายนอกทาสีชมพู ท้องเรือภายใน ทาสีแดง ตัวเรือมีความยาว 45.67 เมตร เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ กว้าง 2.91 เมตร ลึก 0.91 เมตร ใช้กำลังพลรวม 82 นาย แยกเป็น กำลังพลประจำเรือ จำนวน 75 นาย ประกอบด้วย นายเรือ 2 นาย นายท้าย 2 นาย ฝีพาย 61 นาย คนถือธงท้าย 1 นาย พลสัญญาณ 1 นาย คนถือฉัตร 7 นาย คนขานยาว 1 นาย และเจ้าหน้าที่ สำนักพระราชวัง 7 นาย

สำหรับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จะมีขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2567 ซึ่งกองทัพเรือ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ในการเตรียมการ ทั้งการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพาย การซ่อมบำรุงเรือ การจัดเตรียมบทเห่เรือ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในส่วนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สง่างาม และสมพระเกียรติสูงสุด

The post กองทัพเรือ อัญเชิญเรือพระที่นั่ง ‘เรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชงค์’ ลงน้ำเตรียมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค appeared first on มติชนออนไลน์.