ตราด ผู้ว่าฯ ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ น้ำตกธารมะยม อำเภอเกาะช้าง เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

5 ก.ค. 67 – นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บริเวณน้ำตกธารมะยม อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

เพื่อจัดทำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มมวลชน ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

สำหรับการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ น้ำตกธารมะยม เพื่อจัดทำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของจังหวัดตราด

เริ่มตั้งแต่การประกอบพิธีพราหมณ์หรือบัณฑิตอ่านโองการบวงสรวง เพื่อบูชาเทพยดา เทพารักษ์ ผู้ดูแลรักษา สถานที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ การประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ น้ำตกธารมะยม อำเภอเกาะช้าง ตามฤกษ์เวลา 14.49 น. วันที่ 4 ก.ค. 67 ที่ผ่านมา

โดยการเชิญขันน้ำสาคร การจัดขบวนเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากน้ำตกธารมะยม ไปยังท่าเรือสวนหลวง อำเภอเกาะช้าง จากนั้นได้มีการเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากฝั่งอำเภอเกาะช้างถึงฝั่งอำเภอแหลมงอบ โดยกองทัพเรือสนับสนุนเรือหลวงตากใบ ในการเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์

ก่อนที่มีการจัดขบวนเชิญน้ำศักดิสิทธิ์โดยรถบุษบก โดยทางรถยนต์จากท่าเทียบเรือของฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด อำเภอแหลมงอบ ไปยังพระอุโบสถ วัดโยธานิมิต พระอารามหลวง อำเภอเมืองตราด ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 และพิธีเวียนเทียนสมโภชพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567

การจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดตราด เพื่อประกอบพิธีจัดทำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความสวยงาม สมพระเกียรติ ทั้งการจัดขบวนเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ทางบก และทางเรือ

The post ผู้ว่าฯ ตราด ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ น้ำตกธารมะยม appeared first on ข่าวสด.