มท.ร่วมกับผู้ว่าฯ 76 จว. ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

4 ก.ค. 67 – นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ซึ่งมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และภาคีเครือข่ายทุกจังหวัด จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละจังหวัดรวม 107 แห่งทั่วประเทศในวันนี้ และจะมีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ในวันที่ 7 ก.ค.และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ในวันที่ 8 ก.ค.ณ วัดที่จังหวัดกำหนด

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ในวันนี้ตนพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ได้นำพสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพลีกรรมตักน้ำ ฤกษ์เวลา 14.49 น. ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ โดยบรรยากาศในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ทั้งนี้ ในการจัดพิธีฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีด้วยความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียง อาทิ 1.จ.นครนายก ที่บึงพระอาจารย์ อ.องครักษ์ ตนเป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยมีนายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี โดยจะมีการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ อุโบสถ วัดอุดมธานี อ.เมืองนครนายก

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า 2.จ.ลำพูน ที่ดอยขะม้อบ่อน้ำทิพย์ ที่พักสงฆ์ดอยขะม้อ อ.เมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี โดยจะมีการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระวิหาร วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมืองลำพูน

3. จ.ชัยภูมิ ที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดไพรีพินาศ และชีผุด แม่น้ำชี นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี โดยจะมีการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ อุโบสถวัดไพรีพินาศ (วัดกลางเมืองเก่า) อ.เมืองชัยภูมิ

4. จ.นครพนม ที่บ่อน้ำพระอินทร์ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยจะมีการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า 5. จ.นครปฐม ที่สระน้ำจันทร์ หรือสระบัว บ้านเนินปราสาท ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยจะมีการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระวิหารหลวงวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อ.เมืองนครปฐม

6. จ.พระนครศรีอยุธยา ที่วัดตูม พระอารามหลวง อ.พระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์พระเศียรหลวงพ่อทองสุขสัมฤทธิ์ และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดตูม โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี โดยจะมีการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วิหารพระมงคลบพิตร อ.พระนครศรีอยุธยา

นายสุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า 7. จ.อ่างทอง ที่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณพระอุโบสถ วัดไชโย วรวิหาร อ.ไชโย นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี โดยจะมีการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถวัดไชโย วรวิหาร อ.ไชโย

8. จ.สุราษฎร์ธานี ที่วัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร อ.ไชยา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี โดยจะมีการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระวิหารหลวง วัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร อ.ไชยา

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า9. จ.แม่ฮ่องสอน ที่ถ้ำปลา อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา – น้ำตกผาเสือ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี โดยจะมีการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถ วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

10. จ.เชียงใหม่ จุดแรกที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดบุพพาราม วัดบุพพาราม อ.เมืองเชียงใหม่ จุดที่สอง อ่างกาหลวง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง และจุดที่สาม ขุนน้ำแม่ปิง นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี โดยจะมีการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระวิหารวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่

“ภายหลังจากทุกจังหวัดประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 14 ก.ค.ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ จะเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์มาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย และในวันที่ 25 ก.ค.จะมีพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ต่อไป” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีในพิธีอันเป็นมงคลและศักดิ์สิทธิ์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติบูชาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ วันที่ 7 ก.ค.ฤกษ์เวลา 17.09 น. และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ในวันที่ 8 ก.ค.ฤกษ์เวลา 12.00 น. ณ วัดที่จังหวัดกำหนด

ซึ่งเป็นโอกาสอันสำคัญอีกครั้งหนึ่งของพวกเราในฐานะพสกนิกรชาวไทย ที่จะได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยพร้อมเพรียงกัน

The post มท.ร่วมกับผู้ว่าฯ 76 จว.ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ appeared first on ข่าวสด.