ลำปาง ผู้ว่าฯ ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

4 ก.ค. 67 – นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ที่บริเวณบ่อน้ำเลี้ยงพระนางจามเทวี วัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพียงแห่งเดียวของจังหวัด เพื่อจะนำน้ำไปประกอบพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร่วมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำเลี้ยงพระนางจามเทวี บรรจุน้ำในขันสาคร เมื่อได้ปริมาณที่กำหนด เจ้าหน้าที่ปิดฝาขันสาคร ห่อด้วยผ้าขาว ผูกริบบิ้นสีขาว ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและเจ้าหน้าที่ผู้เชิญขันสาครและที่ตักน้ำ เดินผ่านบริเวณวัดพระธาตุลำปางหลวง

จากนั้นขึ้นรถและขบวนรถเคลื่อนไปยังวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง เพื่อรอทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 ฤกษ์เวลา 17.09 น.จะประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ฤกษ์เวลา 12.00 น. พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

สำหรับพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จะมีการประกอบพิธีโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ได้แก่ พิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของทุกจังหวัด ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 ฤกษ์เวลา 14.49 น.

พิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 ฤกษ์เวลา 17.09 น. พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำ พระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ฤกษ์เวลา 12.00 น. และการเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567

จากนั้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 07.00 น. จะเป็นการเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อจัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ บริเวณพระอุโบสถ ตามฤกษ์เวลา 16.30 น. และในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ฤกษ์เวลา 06.35 น. จะจัดริ้วขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ไปยังพระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง

โดยในการเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จะมีขบวนธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศทั้ง 10 เส้นทาง เส้นทางละ 72 คันธง รวม 720 คันธง ที่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศได้ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น และเฉลิมฉลอง มาร่วมในริ้วขบวนด้วย

สำหรับ”บ่อน้ำเลี้ยงพระนางจามเทวี” ถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญ เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพียงแห่งเดียวของจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านจามเทวี ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นสถานที่เคารพสักการะของหมู่บ้าน ปัจจุบันน้ำในบ่อน้ำได้มีการนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมของชาวบ้าน

โดยทุกวันที่ 13 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันสงกรานต์ “ปีใหม่ล้านนา” ชาวบ้านในชุมชนบ้านจามเทวีจะทำการช่วยกันตักน้ำในบ่อน้ำเลี้ยงนี้ ขึ้นไปถวายวัดพระธาตุลำปางหลวง เพื่อจะใช้เป็นน้ำสำหรับสรงองค์พระธาตุ และสรงองค์พระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง ตลอดจนยังได้นำไปใช้ในงานพระราชพิธี และงานพิธีสำคัญต่างๆ เรื่อยมา

โดยในปีพุทธศักราช 2562 บ่อน้ำเลี้ยงพระนางจามเทวี เป็น 1 ใน 108 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ ที่ได้นำเข้าพิธีจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลปัจจุบัน

The post ลำปาง ผู้ว่าฯ ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ appeared first on ข่าวสด.