นายกฯ ถกหน่วยขึ้นตรงกอ.รมน. ขอส่วนราชการ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง แสดงความจงรักภักดี-สามัคคี ย้ำ กอ.รมน.ร่วมสนับสนุนปราบยาเสพติด ในฐานะหน่วยงานมั่นคง

เมื่อเวลา 14.15 น. วันที่ 3 ก.ค.2567 ที่ห้องประชุม สำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในฐานะผอ.กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. (วาระพิเศษ) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม

พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผบ.ทบ. พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผช.ผบ.ทบ. พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะเลขาธิการกอ.รมน. พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผช.ผบ.ตร. ในฐานะตัวแทนผบ.ตร. พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข รองผบ.ทร. ในฐานะตัวแทนผบ.ทร. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย

มีวาระการประชุมเรื่องเพื่อทราบ คือ 1.ความคืบหน้างานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่ง, การบริหารจัดการที่ดินในความครอบครองของกองทัพให้ประชาชนใช้ประโยชน์, การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบทหารกองประจำการแบบสมัครใจ, การสนับสนุนผู้ป่วยจิตเวชที่เกี่ยวกับยาเสพติด, การป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแรง, การแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

2.โครงการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ประกอบด้วย การจัดสรรที่ดินให้ประชาชนจำนวน 72,000 ไร่ การซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้ประชาชนผู้ยากไร้ 720 หลัง และผู้พิการ 720 หลัง สำหรับเรื่องเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย แนวทางการดำเนินการรองรับผลกระทบจากผู้หลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าว และแนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่มีสถานการณ์รุนแรง

นายกฯ กล่าวมอบนโยบายว่า วันนี้มีแนวทางในการสั่งการ เดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลเฉลิมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ ขอให้ส่วนราชการร่วมกันอย่างเต็มที่ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี เรื่องความสามัคคี

นายกฯ กล่าวว่า รื่องที่เรามาพบกันวันนี้ ในเรื่องยาเสพติด ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลจะวัดผลให้เป็นรูปธรรมให้ได้ภายในเดือนก.ย.นี้ และจะมีการรายงานผล มีสถิติในแง่การป้องกันและปราบปรามที่สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ทำให้เห็นความพยายามของทุกท่าน

ต้องยอมรับว่ายาเสพติดในปัจจุบันยังมีปริมาณมากอยู่ และเป็นงานยากไม่น้อยกว่าการปราบปราม คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม ทั้งด้านการบำบัดรักษา เพื่อเปลี่ยนผู้เสพยาให้เป็นพลเมืองที่มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ พร้อมกลับเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและสังคม ขอให้ กอ.รมน. ในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจเต็มตามกฏหมายในด้านความมั่นคงภายใน สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเต็มที่สุดกำลังความสามารถ

The post นายกฯ ประชุม กอ.รมน. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง แสดงความจงรักภักดี appeared first on ข่าวสด.