ผู้ว่าฯ 76 จว.นำขรก.และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกับคณะสงฆ์และพราหมณ์บัณฑิต ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการจัดพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งได้เริ่มพิธีสงฆ์เมื่อ เวลา 09.00 น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล จากนั้นประธานสงฆ์ถวายใบพลู 7 ใบแด่พระสงฆ์เถราจารย์ แล้วดับเทียนชัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์จบแล้ว ประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวคาถาตักน้ำ แล้วตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากขันสาครใส่คนโท

และเมื่อถึงเวลาตามฤกษ์ คือเวลา 12.00 น. พราหมณ์บัณฑิต ตั้งบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และเบิกแว่นเวียนเทียน แว่นที่ 1 ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด รับแว่นเวียนเทียนจากพราหมณ์บัณฑิตแล้ววักแว่นที่จุดเทียนแล้วเข้าหาตัว 3 ครั้ง แล้วใช้มือขวาโบกควันไปยังคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ แล้วจึงส่งต่อให้คนที่อยู่ทางซ้ายมือ เวียนไปจนครบ 3 รอบ เมื่อครบแล้ว จึงส่งให้พราหมณ์บัณฑิตผู้ทำหน้าที่เบิกแว่นเทียน เป็นอันเสร็จพิธี

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ในส่วนขององค์ความรู้ เรื่อง “การเวียนเทียนสมโภช” ตามความเชื่อนั้น เป็นการทำให้เกิดสรรพสิริมงคลกับสิ่งที่เวียน หรือจะเรียกได้ว่าเป็นการทำขวัญประเภทหนึ่งก็ได้ และมีการปฏิบัติสืบเนื่องมาแต่โบราณ โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ บายศรีและแว่นเทียน ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมพิธีนั้นจะยืนล้อมวงรอบสิ่งที่จะเวียน แล้วส่งต่อแว่นเทียนโดยเริ่มจากบายศรีไปจนครบ 3 รอบ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า ภาพรวมบรรยากาศการประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติในทุกจังหวัด โดยฝ่ายคณะสงฆ์มีเจ้าคณะผู้ปกครอง นำพระสังฆาธิการ ประกอบพิธี และฝ่ายราชการ มีผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีด้วยความจงรักภักดี

อาทิ 1.นครสวรรค์ ที่พระอุโบสถ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อ.เมืองนครสวรรค์ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยได้รับเมตตาจากพระธรรมวชิรธีรคุณ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานสงฆ์ โดยมี ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า 2.อุตรดิตถ์ ที่พระวิหารวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง อ.ลับแล นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยได้รับเมตตาจากพระราชวชิรากร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดท่าไม้เหนือ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานสงฆ์ โดยมี ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี

3.สระบุรี ที่พระมณฑปรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยได้รับเมตตาจากพระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี ประธานสงฆ์ เป็นประธานสงฆ์ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี

นายสุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า 4.พระนครศรีอยุธยา ที่พระอุโบสถ วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยได้รับเมตตาจากพระราชภาวนาวชิรญาณ วิ. ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ เป็นประธานสงฆ์ โดยมี ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี

5.บุรีรัมย์ ที่พระอุโบสถ วัดกลาง พระอารามหลวง อ.เมืองบุรีรัมย์ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยได้รับเมตตาจากพระธรรมวชิรสุตาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดกลางเป็นประธานสงฆ์ โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ ประชาชนจิตอาสา และประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี

นานสุทธิพงษ์ กล่าวว่า 6.ลำพูน ที่พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยได้รับเมตตาจาก พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ โดยมี ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี

7.จันทบุรี ที่พระอุโบสถ วัดพลับ อ.เมืองจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยได้รับเมตตาจากพระราชจันทโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 13 เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ โดยมี ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า 8.พังงา ที่พระอุโบสถ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยได้รับเมตตาจากพระเทพปัญญาโมลี เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) เป็นประธานสงฆ์ โดยมี ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี

9.ระนอง ที่พระอุโบสถ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง อ.เมืองระนอง นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยได้รับเมตตาจากพระราชระณังควชิรคมุณี เจ้าคณะจังหวัดระนอง เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวิหาร (พระอารามหลวง) เป็นประธานสงฆ์ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี

10.นครราชสีมา ที่ที่พระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร อ.เมือง นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยได้รับเมตตาจากพระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดบึง พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ โดยมี ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี

“สำหรับคนโทในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 มีลักษณะเป็นคนโทเซรามิกทอง ทรงกลมพร้อมฝาปิดซึ่งทำเป็นยอดมีลักษณะเป็นชั้นๆ จำนวน 3 ชั้น ประกอบด้วยลูกแก้วใช้ลายบัวและมีท้องไม้สูง 35 เซนติเมตร ปากกว้าง 5.7 เซนติเมตร ส่วนคอคนโทมีลูกแก้ว ใช้ลายบัวและมีท้องไม้ ฐานกว้าง 11.3 เซนติเมตร ใช้ลายบัวและมีท้องไม้ ส่วนตัวคนโทกว้าง 15 เซนติเมตร ลวดลายบัวและเส้นคิ้วลงน้ำทอง พื้นคนโทสีขาวงาช้าง สัญลักษณ์ความบริสุทธิ์อันเป็นมงคล ในส่วนคนโทด้านหน้าประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ด้านหลังมีตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดในแต่ละจังหวัด ด้านล่างใต้ฐานคนโทมีตรากระทรวงมหาดไทย ขนาด 3 เซนติเมตร” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ในวันที่ 14 ก.ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ จะเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์มาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย และในวันที่ 25 ก.ค.จะมีพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่ 28 ก.ค.

และเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลสมัยในครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหรือกิจกรรมจิตอาสา ตลอดจนปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาที่ตนนับถือ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อปฏิบัติบูชาน้อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ตลอดเดือนก.ค.และตลอดปี 2567 โดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

The post ผู้ว่าฯ 76 จว. นำประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ appeared first on มติชนออนไลน์.