ทร.นำกำลังพล ฝึกซ้อมฝีพาย เรือพระที่นั่งจริงทั้ง 4 ลำ เป็นครั้งแรก

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 8 กรกฎาคม ที่อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพาย ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค สามารถเข้าชมเรือพระนั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และ เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ โดยไฮไลท์ในวันนี้ (8 ก.ค.) กำลังพลฝีพายเรือพระที่นั่งได้ลงฝึกซ้อมกับเรือพระที่นั่งจริงเป็นครั้งแรก

ในส่วนของ ผู้ที่มีความประสงค์จะชมการฝึกซ้อมฝีพายเรือพระที่นั่ง สามารถเข้าชมได้ระหว่าง วันที่ 8 – 12 กรกฎาคม วันที่ 15 – 19 กรกฎาคม และ 23 – 26 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.30 น.

ในส่วนของการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายเป็นรูปขบวน จะเริ่มทำการซ้อม ย่อยเป็นรูปขบวนเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 10 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 สิงหาคม67 ครั้งที่ 2 วันที่ 8 สิงหาคม67 ครั้งที่ 3 วันที่ 15 สิงหาคม67 ครั้งที่ 4 วันที่ 22 สิงหาคม67 ครั้งที่ 5 วันที่ 3 กันยายน67 ครั้งที่ 6 วันที่ 12 กันยายน67 ครั้งที่ 7 วันที่ 19 กันยายน67 ครั้งที่ 8 วันที่ 26 กันยายน67 ครั้งที่ 9 วันที่ 3 ตุลาคม 67 และครั้งที่ 10 ในวันที่ 10 ตุลาคม 67

โดยสามารถรับชมได้ตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ สะพานพระราม 8 – วัดอรุณราชวราราม ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.00 น.

จากนั้นจะเป็นการซ้อมใหญ่ จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 15 ตุลาคม 67 และ 22 ตุลาคม67 และซ้อมเก็บความเรียบร้อยในวันที่ 24 ตุลาคม67 โดยพระราชพิธีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 67

ทั้งนี้ การฝึกซ้อมของกำลังพลฝีพายจากทุกพื้นที่ รวม 2,200 นาย จะเข้ารับการฝึกในเรือในแม่น้ำช่วง 8 – 30 กรกฎาคม 67 (15 วันหลัง) โดย 2 พื้นที่หลัก คือบริเวณสะพานพระราม 8 และอู่ทหารเรือธนบุรี โดยกองทัพเรือ จะเปิดให้ประชาชนและผู้สนใจ สามารถเข้าชมการฝึกซ้อมของกำลังพลฝีพาย และเรือพระนั่ง ในวันที่ 8 – 30 กรกฏาคม67 (เฉพาะวันราชการ)

ทางกรมเจ้าท่า จะทำการปิดการสัญจรทางน้ำในห้วงเวลาที่มีการเคลื่อนย้ายเรือและช่วงระหว่างที่มีการฝึกซ้อมโดยกำหนดการต่าง ๆ จะมีการแจ้งให้ทราบ ขอให้พี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรทางน้ำ หลีกเลี่ยงเส้นทางในวันและ เวลาดังกล่าว กองทัพเรือ จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

The post ทร.นำกำลังพล ฝึกซ้อมฝีพาย เรือพระที่นั่งจริงทั้ง 4 ลำ เป็นครั้งแรก appeared first on มติชนออนไลน์.