‘ผบ.ทร.’ ตรวจความพร้อมอู่ทหารเรือธนบุรี ก่อนเปิดให้ปชช.เข้าชมการฝึกซ้อมฝีพาย ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ที่อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือพล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เดินทางไปตรวจการเตรียมความพร้อมของอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ก่อนเปิดให้ประชาชนเข้าชมการฝึกซ้อมฝีพาย ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ณ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

กองทัพเรือ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้จัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 การพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ซึ่งได้มีการเตรียมการด้านการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพาย และการซ่อมบำรุงเรือ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในส่วนอื่น ๆ

สำหรับรูปแบบการจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ ใช้เรือพระราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น 52 ลำจัดขบวนเป็น 5 ริ้ว 3 สาย ความยาว 1,200 เมตร กว้าง 90 เมตร โดยใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธี จำนวนทั้งสิ้น 2,200 นาย

ทั้งนี้ การฝึกซ้อมของกำลังพลฝีพายจากทุกพื้นที่ รวม 2,200 นาย จะเข้ารับการฝึกในเรือในแม่น้ำช่วง 8 – 30 กรกฎาคม 2567 (15 วันหลัง) โดย 2 พื้นที่หลัก คือบริเวณสะพานพระราม 8 และอู่ทหารเรือธนบุรี โดยกองทัพเรือ จะเปิดให้ประชาชนและผู้สนใจ สามารถเข้าชมการฝึกซ้อมของกำลังพลฝีพาย และเรือพระนั่ง ในวันที่ 8 – 30 กรกฏาคม 2567 (เฉพาะวันราชการ) ดังนี้

1.สามารถเข้าชมการฝึกซ้อมของกำลังพลฝีพาย ในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น.

2.สามารถเข้าชมเรือพระนั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และ เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ได้ที่ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น.- 16.30 น.

ในส่วนของ ผู้ที่มีความประสงค์จะชมการฝึกซ้อมฝีพายเรือพระที่นั่ง สามารถเข้าชมได้ระหว่าง วันที่ 8 – 12 ก.ค.67 วันที่ 15 – 19 ก.ค.67 และ 23 – 26 ก.ค.67 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.30 น.

ในส่วนของการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายเป็นรูปขบวน จะเริ่มทำการซ้อม ย่อยเป็นรูปขบวนเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 10 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 สิงหาคม ครั้งที่ 2 วันที่ 8 สิงหาคม ครั้งที่ 3 วันที่ 15 สิงหาคม ครั้งที่ 4 วันที่ 22 สิงหาคม ครั้งที่ 5 วันที่ 3 กันยายน ครั้งที่ 6 วันที่ 12 กันยายน ครั้งที่ 7 วันที่ 19 กันยายน ครั้งที่ 8 วันที่ 26 กันยายน ครั้งที่ 9 วันที่ 3 ตุลาคม และครั้งที่ 10 ในวันที่ 10 ตุลาคม โดยสามารถรับชมได้ตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ สะพานพระราม 8 – วัดอรุณราชวราราม ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.00 น.

จากนั้นจะเป็นการซ้อมใหญ่ จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 15 และ 22 ตุลาคม และซ้อมเก็บความเรียบร้อยในวันที่ 24 ตุลาคม โดยพระราชพิธีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 ต.ค.67

ทั้งนี้ทางกรมเจ้าท่า จะทำการปิดการสัญจรทางน้ำในห้วงเวลาที่มีการเคลื่อนย้ายเรือและช่วงระหว่างที่มีการฝึกซ้อมโดยกำหนดการต่าง ๆ จะมีการแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ขอให้พี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรทางน้ำ หลีกเลี่ยงเส้นทางในวันและ เวลาดังกล่าว กองทัพเรือ จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

The post ‘ผบ.ทร.’ ตรวจความพร้อมอู่ทหารเรือธนบุรี ก่อนเปิดให้ปชช.เข้าชมการฝึกซ้อมฝีพาย ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค appeared first on มติชนออนไลน์.