ลำพูน ผู้ว่าฯ ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  

7 ก.ค. 67 – ที่พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำหัวหน้าส่วนราชการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของจังหวัดลำพูน

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน จุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ พราหมณ์อ่านโองการบูชาฤกษ์ จากนั้นเข้าสู่สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ภายในพระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อารธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล

ต่อด้วย ประธานสงฆ์ ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ประธานสงฆ์เจิมเทียนชัยและเทียนพุทธาภิเษก

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ถวายเทียนชนวนแด่พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ประธานสงฆ์ ฤกษ์เวลา 17.09 น. ประธานสงฆ์จุดเทียนชัยและเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัยพร้อมนั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิตและสวดภาณวารจนถึงเวลาอันสมควร

สำหรับ วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.00 น. จังหวัดลำพูน จะประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน ก่อนจะอัญเชิญน้ำอภิเษกไปยังกระทรวงมหาดไทยต่อไป

The post เมืองหริภุญไชย พ่อเมือง ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคล appeared first on ข่าวสด.