ตรัง ผวจ. จัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

7 ก.ค. 67 – ณ พระอุโบสถ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง จังหวัดตรัง นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ พร้อมด้วย นายสกุล ดำรงเกียรติกุล นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ศาล ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวตรัง เข้าร่วมในพิธี

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง จุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ พราหมณ์อ่านโองการบูชาฤกษ์ ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เข้าสู่สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ด้านในพระอุโบสถ

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อารธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล หลังจากนั้นประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เจิมเทียนชัย เทียนมหามงคล และเทียนพุทธาภิเษก และผู้ว่าราชการจังหวัดตรังถวายเทียนชนวนแด่ประธานสงฆ์

ฤกษ์เวลา 17.09 น. สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ประธานสงฆ์จุดเทียนชัยและเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง จุดเทียนมหามงคล เทียนทำน้ำมนต์หน้าพระสงฆ์ และเทียนนวหรคุณ พระสงฆ์เถราจารย์และพระสงค์สวดภาณวาร หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง จุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนหน้าเตียงพระสวดภาณวาร นั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิตและสวดภาณวารต่อไปจนถึงเวลาอันสมควร

สำหรับ วันที่ 8 ก.ค. 67 จังหวัดตรัง จะมีการประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ในช่วงเวลาประมาณ 09.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

และในวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ จะเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์มาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย

อีกทั้งในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 จะมีพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ต่อไป

The post ตรัง ผวจ. จัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10 appeared first on ข่าวสด.