ทั่วประเทศจัดพิธีปลุกเสกน้ำพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เรียบร้อย พรุ่งนี้เตรียมสมโภช

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมกับภาคีเครือข่าย ดำเนินการทุกขั้นตอนของพิธีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ ซึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ได้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละจังหวัด รวม 107 แห่งทั่วประเทศ และเชิญน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปเตรียมการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ณ พระอาราม ที่จังหวัดกำหนด

“ในวันนี้ ทุกจังหวัดมีการจัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อใช้ในพิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มีการจัดทำมาอย่างต่อเนื่อง เเละมีความเชื่อว่าเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ โดยข้าราชการจะแต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศ พระสงฆ์สมณศักดิ์ใช้พัดยศในการประกอบพิธีเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเมื่อถึงเวลาตามฤกษ์เวลา 17.09 น. ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ เจิมเทียนชัย เทียนมหามงคล และเทียนพุทธาภิเษก ผู้ว่าราชการจังหวัดถวายเทียนชนวนแด่ประธานสงฆ์ ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจุดเทียนมหามงคล เทียนทำน้ำมนต์หน้าพระสงฆ์ และเทียนนวหรคุณ โดยเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ เจ้าหน้าที่จะนิมนต์พระสงฆ์เถราจารย์ และพระสวดภาณวารขึ้นอาสน์สงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนหน้าเตียงพระสวดภาณวาร เจ้าหน้าที่อาราธนาพระสงฆ์สวดภาณวาร พระสงฆ์เถราจารย์ และพระสงฆ์สวดภาณวาร โดยมีการผลัดเปลี่ยนกันนั่งเจริญจิตภาวนา อธิษฐานจิต และสวดภาณวาร เพื่อความศักดิ์สิทธิ์และความเป็นสิริมงคล” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า สำหรับบรรยากาศในภาพรวมของการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ในวันนี้นั้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติในทุกจังหวัด โดยฝ่ายคณะสงฆ์ มีเจ้าคณะผู้ปกครอง นำพระสังฆาธิการ ประกอบพิธี และฝ่ายราชการ มีผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีด้วยความจงรักภักดี โดยพี่น้องประชาชนต่างร่วมกันสวมเสื้อสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง อาทิ

1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่พระอุโบสถ วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ของจังหวัด โดยได้รับเมตตาจากพระราชภาวนาวชิรญาณ วิ. ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ เป็นประธานสงฆ์ โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี

2. จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่วิหารธรรมศาลา วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยได้รับเมตตาจาก พระธรรมวชิรากร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16, 17-18 (ธ) เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ โดยมี ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี

3. จังหวัดนครปฐม ที่พระวิหารหลวง วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ของจังหวัด โดยได้รับเมตตาจากพระธรรมวชิรเจติยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ โดยมี ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

4. จังหวัดสระแก้ว ที่พระอุโบสถ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ของจังหวัด โดยได้รับเมตตาจากพระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เจ้าอาวาสวัดเหล่าอ้อย เป็นประธานสงฆ์ โดยมี ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

5. จังหวัดสงขลา ที่พระอุโบสถวัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอเมืองสงขลา นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ของจังหวัด โดยได้รับเมตตาจากพระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ โดยมี ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

6. จังหวัดชัยภูมิ ที่อุโบสถ วัดไพรีพินาศ อำเภอเมืองชัยภูมิ นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ของจังหวัด โดยได้รับเมตตาจากพระราชชัยสิทธิสุนทร เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ เจ้าอาวาสวัดไพรีพินาศ เป็นประธานสงฆ์ โดยมี ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

7. จังหวัดสระบุรี ณ พระมณฑปรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ของจังหวัด โดยได้รับเมตตาจากพระวิสิฐคณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา เป็นประธานสงฆ์ โดยมี ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมพิธี

8. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่พระวิหารหลวง วัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร อำเภอไชยา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ของจังหวัด โดยได้รับเมตตาจากพระพรหมวชิรเมธาจารย์ เจ้าคณะภาค 16 เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ โดยมี ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี

9. จังหวัดเชียงราย ที่พระอุโบสถวัดพระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยได้รับเมตตาจากพระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี

10. จังหวัดสุรินทร์ ที่พระอุโบสถ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองสุรินทร์ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยได้รับเมตตาจากพระธรรมวชิรญาณโกศล วิ. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบูรพาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี

“ในวันพรุ่งนี้ (8 กรกฎาคม 2567) จะมีการประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ ฤกษ์เวลา 12.00 น. ณ พระอารามที่แต่ละจังหวัดประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ โดยเริ่มพิธีสงฆ์ตั้งแต่เวลา 09.00 น. และในวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ จะเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์มาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย และในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 จะมีพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ต่อไป” นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติม

นายสุทธิพงษ์ กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีในพิธีอันเป็นมงคลและศักดิ์สิทธิ์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติบูชาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ฤกษ์เวลา 12.00 น. ณ วัดที่จังหวัดประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้ ตลอดจนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ตลอดเดือนกรกฎาคม และตลอดปี 2567 นี้ ซึ่งนับเป็นโอกาสอันสำคัญของพวกเราทุกคนในฐานะพสกนิกรชาวไทย ที่จะได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยพร้อมเพรียงกัน

The post ทั่วประเทศจัดพิธีปลุกเสกน้ำพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เรียบร้อย พรุ่งนี้เตรียมสมโภช appeared first on มติชนออนไลน์.