สมุทรสงคราม ผู้ว่าฯ ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ 1ใน5 แหล่งน้ำสำคัญ’เบญจสุทธิคงคา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

4 ก.ค. 67 – ที่สามแยกคลองหน้าวัดดาวดึงษ์ ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม นายศิริศักดิ์ ศิริมังคลา ผวจ.สมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยฤกษ์เวลา 14.49 น. นายศิริศักดิ์ ศิริมังคลา ผวจ.สมุทรสงคราม ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันสาคร

จากนั้นอัญเชิญขันน้ำสาคร สู่ขบวนรถเคลื่อนขบวนรถไปยังสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

มีประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่มาร่วมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งจอแอลอีดี พร้อมระบบวงจรปิดให้ประชาชนได้เห็นพิธีประวัติศาสตร์ในครั้งนี้อีกด้วย

จากนั้นได้แห่อัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ทางรถยนต์โดยใช้เส้นทางถนนสมุทรสงคราม-บางแพร ไปเก็บรักษาที่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม เพื่อประกอบพิธีจุดเทียนชัยเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.00 น. ผู้ว่าฯสมุทรสงครามจุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์

จากนั้นภายในพระอุโบสถ ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในพิธีเสกน้ำศักดิ์สิทธิ์ ก่อนจะเจิมเทียนชัย เทียนมหามงคล และเทียนพุทธาภิเษก และ เวลาฤกษ์ 17.09 น. ประธานวงฆ์จุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ขณะที่พระสงฆ์เถราจารย์ และพระสวดภาณวารขึ้นอาสนสงฆ์ ทรงสมณศักดิ์ นั่งเจริญจิตภาวนา อธิษฐานจิต และสวดภาณวาร ต่อไปจนถึงเวลาสมควร เป็นอันเสริฐพิธีวันที่ 2

ส่วนวันที่ 3 วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 มีพิธีเวียนเทียนสมโภชพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เวลา 10.00 น. พระสงฆ์เถราจารย์ ดับเทียนชัย ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม ตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากขันสาคร ในคนโท เวลาฤกษ์ 12.00 น. ตั้งบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จนเสร็จพิธี

สำหรับแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม อยู่บริเวณด้านหน้าอุโบสถวัดดาวดึงษ์ ซึ่งเป็นวัดโบราณเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา ที่เรียก “คลองสามแยก” เนื่องด้วยมีน้ำจากคลองสามคลองไหลมาบรรจบกัน ได้แก่ คลองผีหลอก คลองอัมพวา และคลองดำเนินสะดวก

โดยคลองทั้งสามสายต่างไหลเชื่อมต่อกับแม่น้ำราชบุรี (แม่กลอง) น้ำจากบริเวณคลองสามแยกแห่งนี้ จะถูกนำไปใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสืบต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในเบญจสุทธคงคา

คำว่า “น้ำเบญจสุทธคงคา” ได้แก่ แม่น้ำที่บริสุทธิ์ จำนวน 5 สาย อนุโลมตามประเพณีของพราหมณ์ กล่าวคือ ในครั้งนั้นพวกพราหมณ์ได้ใช้น้ำปัญจมหานทีในชมพูทวีป ปรากฏในท้องตราราชการว่า สั่งให้ตักจากแม่น้ำ 5 แห่งมาประกอบพระราชพิธีนี้

คือ 1. แม่น้ำราชบุรี (แม่น้ำแม่กลอง) ที่คลองสามแยกหน้าวัดดาวดึงษ์ แขวงเมืองสมุทรสงคราม, 2. แม่น้ำบางประกง ที่บึงพระอาจารย์ แขวงเมืองนครนายก, 3. แม่น้ำป่าสัก ที่ตำบลท่างาม แขวงเมืองสระบุรี, 4. แม่น้ำเจ้าพระยา ที่ตำบลบางแก้ว แขวงเมืองอ่างทอง และ5. แม่น้ำเพชรบุรี ที่ตำบลท่าไชย

ที่นำมาใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย ถือกันว่าพระราชพิธีนี้มีความสำคัญยิ่งกว่าพิธีใด ๆ ทั้งหมด ที่จะต้องสรงน้ำมุรธาภิเษก หมายความว่า การสรงน้ำเหนือพระเศียรในวันพระฤกษ์บรมราชาภิเษก เพื่อทรงประกาศพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์

ตามประวัติศาสตร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ประสูติที่ตำหนักวัดอัมพวันเจติยาราม เวลาเสด็จฯ ไปเยี่ยมพระประยูรญาติ ทรงชอบเสด็จฯ ไปสรงน้ำ (เล่นน้ำ) ที่บริเวณคลองสามแยกหน้าวัดดาวดึงษ์

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) ได้เคยเสด็จประพาสวัดดาวดึงษ์ 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2447 ทรงประทับเสวยพระกระยาหาร บนศาลาการเปรียญวัดดาวดึงษ์ ครั้งที่ 2 เสด็จประพาสเมื่อวันที่9 กันยายน พ.ศ. 2452 ทรงประทับ ที่ศาลาหน้าวัดดาวดึงษ์ แล้วเสด็จฯ ต่อไปที่ตำบลท่าคา

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บริเวณสามแยกคลองหน้าอุโบสถวัดดาวดึงษ์แห่งนี้ ได้ใช้ในการพระราชพิธีสำคัญ ในสมัยรัชกาลที่ 9 จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่

1. พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ นำไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

2. พระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

และในรัชสมัย ร.10 จำนวน 1 ครั้ง คือ พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2562 ด้วย

The post ผู้ว่าฯ สมุทรสงครามประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ 1ใน5 แหล่งน้ำสำคัญ เบญจสุทธิคงคา appeared first on ข่าวสด.