ลพบุรี ผู้ว่าฯ พร้อม พสกนิกร ร่วมจิตอธิษฐาน ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

4 ก.ค. 67 – ที่วัดกวิศรารามราชวิหาร ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จังหวัดลพบุรี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดยจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดทำพิธีพลีกรรมตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ คือ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หน้าพระอุโบสถวัดกวิศรารามราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

โดยพราหมณ์อ่านโองการบวงสรวงเพื่อบูชาเทพยดา เทพารักษ์ผู้ดูแลสถานที่น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้อ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ลงในขันน้ำสาคร

จากนั้นเวลา 14.49 นาที ได้เคลื่อนขบวนอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ริ้วขบวน ประกอบด้วย ราชรถอันเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ขบวนอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ขบวนธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ขบวนข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มชาติพันธุ์ จิตอาสา และประชาชนทั่วไปจำนวนกว่า 1,000 คน

โดยออกจากหน้าวัดกวิศรารามราชวรวิหาร ไปตามเส้นทางรอบเมืองลพบุรี ผ่านโบราณสถานสำคัญของจังหวัดลพบุรี ได้แก่ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ พระปรางค์สามยอด ศาลพระกาฬ เพื่อความเป็นสิริมงคลของประชาชน และวนกลับมายังวัดกวิศรารามราชวรวิหาร เพื่ออัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ประจำในพระอุโบสถ

เพื่อเข้าพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 จากนั้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีจะเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลพบุรี ไปยังกระทรวงมหาดไทย ต่อไป

วัดกวิศรารามราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สำหรับพระสงฆ์รามัญไว้สำหรับสวดพระปริตร ทำน้ำพระพุทธมนต์ถวายพระเจ้าอยู่หัว

โดยน้ำที่นำมาใช้ในการสวดพระปริตรเพื่อเสกน้ำพระพุทธมนต์นั้น เป็นน้ำที่มาจากบ่อน้ำโบราณ ลักษณะของบ่อน้ำเป็นรูปแปดเหลี่ยมบริเวณขอบบ่อกรุด้วยอิฐถือปูน ขนาดความกว้าง 2.35 เมตร ความลึกประมาณ 10 เมตร ซึ่งเป็นบ่อน้ำที่อยู่บริเวณหน้าหอพระไตรปิฏก

ภายในบ่อมีน้ำใสบริสุทธิ์ ไม่เคยเหือดแห้ง ทางวัดได้บำรุงรักษาไว้อย่างดี และเคยมีการนำน้ำในบ่อน้ำแห่งนี้ไปใช้ประกอบในพระราชพิธีสำคัญและงานสำคัญของจังหวัดอยู่เนืองๆ

The post ผู้ว่าฯลพบุรี ประกอบพิธีพลีกรรม ตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคล appeared first on ข่าวสด.