สระบุรี ผู้ว่าฯ ทำพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ประกอบพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ6รอบ28กรกฎาคม67 

4 ก.ค. 67 – นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วน ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดสระบุรี

เพื่อประกอบพิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสปีมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ แม่น้ำป่าสัก บ้านท่าราบ ต.ต้นตาล อ. เสาไห้ จ.สระบุรี

โดยในเวลา 14.00 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณสถานที่ประกอบพิธี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี ยืนประจำจุดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายความเคารพ แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เดินไปยังโต๊ะบวงสรวง จุดธูปเทียนบูชา และปักธูปที่เครื่องบวงสรวงเพื่อประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ยืนประจำจุดหน้าโต๊ะบวงสรวง พราหมณ์บัณฑิตอ่านโองการบวงสรวง เพื่อบูชาเทพยดา เทพารักษ์ผู้ดูแลรักษาสถานที่ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี อ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่เชิญขันสาครและที่ตักน้ำไปยังแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เข้าประจำจุดที่กำหนด เจ้าหน้าที่เปิดฝาขันสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หยิบที่ตักน้ำ

ถึงเวลาฤกษ์ 14.49 น. เจ้าหน้าที่ลั่นฆ้องให้สัญญาณ 3 ครั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันสาคร ส่งที่ตักน้ำให้เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ปิดฝาขันสาคร ห่อด้วยผ้าขาว ผูกริบบิ้นสีขาว จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เชิญขันสาครและที่ตักน้ำไปยังรถ

จากนั้นขบวนรถเคลื่อนไปยังวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสระบุรี เพื่อรอทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ในวันอาทิตย์ที่ 7 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2567 ณ พระมณฑปรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตําบลขุนโขลน อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เวลา 16.00 น.ฤกษ์เวลา 17.09 น.

ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษกและพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์วันจันทร์ที่ 8 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2567 ณ พระมณฑปรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตําบลขุนโขลน อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีเวลา 09.30 น. ฤกษ์เวลา 12.00 น. ตั้งบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

จากนั้นขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จะเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ไปเก็บรักษา ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เพื่อเตรียมเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสระบุรีไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดสระบุรีได้มีการจัดเตรียมพื้นที่ในการตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ โยนกอุทยานท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดสระบุรี หมู่ 6 บ้านท่าราบ ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จ.สระบุรี เรื่องราวของท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์นั้น มีมาแต่อดีต ตั้งแต่เมื่อครั้งต้นราชวงศ์จักรี

ความว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จหัวเมืองปริมณฑลจังหวัดสระบุรี พระองค์ทรงเรือพระที่นั่งมาติดสันดอนกลางหาดแม่น้ำป่าสัก ณ บ้านท่าหินลาดตำบลท่าราบ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

ครั้นเมื่อการเป็นเช่นนั้นจึงได้เกณฑ์ไพร่พล บริเวณริมข้างลำน้ำเพื่อที่จะชักลากเรือให้พ้นเขตสันดอน เรือได้ชักลากโดยกรมวังเกณฑ์หญิงสาวชาวพายัพ หรือในปัจจุบันคือกลุ่มชาวไทยญวนได้ชักลากเรือจำนวน 217 นางเพื่อให้พ้นสันดอนจนมาถึงบ้านท่าราบหมู่ 6 ตำบลท่าราบ อำเภอเสาไห้ ระยะทาง 1 กิโลเมตรเศษ

พระองค์ทรงให้หยุดพักและทรงเสด็จพระราชดำเนินยังหาดทรายสีขาวแล้วเสด็จพระราชดำเนินเลียบหาดทรายและสรงน้ำจนเป็นที่พอพระราชหฤทัยจึงได้พระราชทานเงินรางวัลแด่ผู้ที่ชักลากเรือในคราวนั้นเป็นเหตุให้ ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์สระบุรี ได้เป็นท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ของเบญจสุทธิคงคา เพื่อที่จะนำน้ำเข้าพิธีบรมราชาภิเษกในลำดับรัชกาลถัดไป

แม่น้ำปาสัก เป็นหนึ่งในห้าของเบญจสุทธคงคา ซึ่งอนุโลมตามปัญจมหานทีในชมพูทวีปของพราหมณ์ ได้แก่ แม่น้ำบางปะกง ตักที่ บึงพระอาจารย์ ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แม่น้ำป่าสัก ตักที่บริเวณบ้านท่าราบ ตำบลตันตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แม่น้ำเจ้าพระยา ตักที่บริเวณปากคลอง บางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง แม่น้ำราชบุรี ตักที่บริเวณสามแยกคลองหน้าวัดดาวดึงษ์ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (แม่น้ำเพชรบุรี ตักที่ท่าน้ำวัดท่าไชยศิริ ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

น้ำจากแม่น้ำปาสัก ตักที่บริเวณบ้านท่าราบ และเคยใช้เป็นน้ำสรงพระมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 11 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พุทธศักราช 2328

ครั้งที่ 2 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พุทธศักราช 2352
ครั้งที่ 3 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2367
ครั้งที่ 4 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2394

ครั้งที่ 5 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งแรก พุทธศักราช 2411

ครั้งที่ 6 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งหลัง พุทธศักราช 2416

ครั้งที่ 7 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราชมณเฑียรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2453

ครั้งที่ 8 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภชพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2454

ครั้งที่ 9 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราชมณเฑียร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2468

ครั้งที่ 10 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2493

ครั้งที่ 11 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562

The post ผู้ว่าฯ ทำพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ประกอบพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ appeared first on ข่าวสด.