ร้อยเอ็ด รองผู้ว่าฯ นำส่วนราชการตรวจสภาพพื้นที่หนองมน-กุดแคน มอบหมายภารกิจจัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวา-วัชพืช เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

3 ก.ค. 67 – นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายกำพล สีกา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด นายธรณิศ เทพแพงตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

นายดำรงศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี นายทำเนียบ ศรีคุณ จ่าจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมัย นิตุธร นายกเทศมนตรีตำบลอุ่มเม้า ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ร่วมลงพื้นที่ ณ หนองมน – กุดแคน ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี เพื่อสำรวจสภาพพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวาและวัชพืช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ทั้งนี้ ส่วนการดำเนินการขุดลอกหนองฝั่งแดง ได้มอบหมายให้โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำเครื่องสูบน้ำไปสูบน้ำออกจากหนองฝั่งแดง เพื่อฝ่ายทหารจะได้นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการขุดลอกภายในเดือนกรกฎาคม 2567 ต่อไป

The post รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด กิจจัดกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว appeared first on ข่าวสด.