จิราพร ถกทีมประชาสัมพันธ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10 โครงการสำคัญ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.67 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

น.ส.จิราพร กล่าวว่า การประชุมวันนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ รวมถึงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะโครงการสำคัญ 10 โครงการของรัฐบาล ที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงอยากขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ช่วยกันประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้กิจกรรมสำคัญของรัฐบาล ให้มีความชัดเจน และการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงของประชาชนทั้งในและต่างประเทศ

น.ส.จิราพร กล่าวว่า หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ พร้อมเน้นย้ำเรื่องการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน องค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน ให้ร่วมกันแสดงออกถึงความพลังความจงรักภักดี และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับทุกกิจกรรมและทุกโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยตลอดเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้ กำหนดลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าทั้ง 10 โครงการ ซึ่งรัฐบาลเห็นว่า เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมาก เพราะหากแล้วเสร็จจะเป็นโครงการที่สร้างความสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน อันเป็นสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหู่เหล่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ดังนี้

1.โครงการยกระดับสวนสาธารณะบึงหนองบอน และ Pocket Park 72 แห่ง เฉลิมพระเกียรติฯ
2.โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติฯ
3.โครงการแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๗๒ แห่ง เฉลิมพระเกียรติฯ
4.โครงการ “10 คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข” เฉลิมพระเกียรติฯ
5.โครงการพัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ

6.โครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และหน่วยบริการปฐมภูมิ 72 แห่ง เฉลิมพระเกียรติฯ
7.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติฯ
8.โครงการบริจาคโลหิต 10,000,000 CC  เฉลิมพระเกียรติฯ
9.โครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ 72,000 ชุด เฉลิมพระเกียรติฯ
10.โครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติฯ

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ได้ที่เว็บไซต์ : http://www.phralan.in.th/

The post จิราพร ถกทีมประชาสัมพันธ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10 โครงการสำคัญ appeared first on ข่าวสด.