“พัชรวาท” คิกออฟ 17 โครงการเฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง” ครบ 6 รอบ 72 พรรษา พร้อมนำข้าราชการ ทส. ร่วมกันปลูกต้นไม้ 7,200 ต้น ชวนท่องเที่ยวตามรอยเสด็จผืนป่าอนุรักษ์ 10 แห่ง

28 มิ.ย. 67 – ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จ.สระบุรี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า ปี 2567 นับเป็นปีมหามงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ รัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว อย่างสมพระเกียรติ เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้อยู่ดีมีสุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด ทั้งนี้รัฐบาลได้เลือกโครงการขนาดใหญ่ เพื่อให้ ทส. รับผิดชอบดำเนินโครงการ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 72 แห่ง เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งได้เปิดโครงการไปแล้ว

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวอีกว่า ในครั้งนี้จึงได้จัดงานเปิดตัวโครงการและกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติฯ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ อีก 17 โครงการ อาทิ โครงการ 72 พื้นถิ่นพรรณไม้ เฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยกรมป่าไม้ โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์ป่า เฉลิมพระเกียรติฯ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โครงการรวมใจภักดิ์ อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เฉลิมพระเกียรติฯ โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการเสริมสร้างระบบนิเวศและแหล่งน้ำสำหรับช้างป่า เฉลิมพระเกียรติฯ โดยกรมทรัพยากรน้ำ โครงการรักษาต่อยอดฟื้นฟูบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่ชายขอบเฉลิมพระเกียรติฯ โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นต้น

ทั้งนี้พล.ต.อ.พัชรวาท ยังได้ปล่อยสัตว์ป่า จำนวน 72 ตัว และปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อนำร่องการปลูกต้นไม้ให้กับเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงฯ ที่จะร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันนี้ 7,200 ต้นกล้า ตามโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติฯ

สำหรับพิธีเปิด “โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น โดยสถานที่แห่งนี้นับว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงศึกษาธรรมชาติ ทอดพระเนตรน้ำตกในพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งปัจจุบันก็คือ “อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น” จ.สระบุรี

นอกจากนี้ยังแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในผืนป่าอนุรักษ์ทรงเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ 7 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติภูซาง จ.พะเยา อุทยานแห่งชาตินันทบุรี จ.น่าน อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี และอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จ.สระบุรี เขครักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา จ.นราธิวาส เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าภูหลวง จ.นครราชสีมา และสวนพฤกษศาสตร์ 1 แห่ง คือ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จ.สระบุรี ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำเสนอเป็นสารคดีออกอากาศหลังข่าวในพระราชสำนัก เพื่อให้ประชาชนได้รับชมและเป็นข้อมูลตามรอยเสด็จฯในผืนป่าอนุรักษ์ต่อไป

The post พัชรวาท คิกออฟ 17 โครงการเฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง” ครบ 6 รอบ 72 พรรษา appeared first on ข่าวสด.