“รองโฆษกรัฐบาล“ เผย ทส.เร่งจัด 2 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 67 ชวน ปชช.มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดี

5 มิ.ย. 67 – น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรับผิดชอบ2 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จากทั้งหมด 10 โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ในนามรัฐบาล

ได้แก่ 1.โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นโครงการที่รวมพลังจิตอาสาทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกป่า และบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อคืนธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ คืนอากาศสะอาดให้กับประชาชน โดยมอบหมายให้กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักดำเนินการ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง

2. โครงการแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 72 แห่ง เฉลิมพระเกียรติฯ ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ซึ่งเป็นการขยายผลต่อยอดจากโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศ ให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี

“เพื่อให้การดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ในนามรัฐบาล ในความรับผิดชอบของ ทส.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติฯอย่างพร้อมเพรียง และขอเชิญชวนประชาชน และภาคเอกชน ร่วมกันแสดงถึงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

The post “รองโฆษกรัฐบาล“ เผย ทส.เร่งจัด 2 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 67 appeared first on ข่าวสด.