กองทัพเรือ อัญเชิญเรือพระที่นั่ง ‘อนันตนาคราช’ ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 6 กรกฎาคม ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กองทัพเรือ ได้จัดให้มีการอัญเชิญ “เรือพระทีนั่งอนันตนาคราช” ลงน้ำ เรือพระราชพิธี ในการจัดเตรียมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดยวานนี้ (5 ก.ค.6) เวลา 20.00 น. เจ้าหน้าที่โรงงานเชือกรอกและอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ (อธบ.อร.) ดำเนินการติดตั้งเสาเหล็กและคานไม้ พร้อมรอกแม่แรง จำนวน 10 ชุดกับเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เพื่ออัญเชิญลงจากคาน พอถึงเวลานายเรือ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช พร้อมกำลังพลประจำเรือ จะได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือ และถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช จากคลองบางกอกน้อย ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา มุ่งหน้าสู่อู่ทหารเรือธนบุรี ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ในเส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (สถานีรถไฟบางกอกน้อยเดิม) โรงพยาบาลศิริราช ท่ามหาราช ท่าช้าง วัดระฆังโฆษิตาราม ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข 1 อู่ทหารเรือธนบุรี

ทั้งนี้ การอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำ ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งจำนวน 4 ลำคือ 1.เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ 2.เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9
3.เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และ 4.เรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชงค์ โดยจะอัญเชิญลงน้ำและเข้าจอด ณ อู่หมายเลข 1 อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ระหว่างวันที่ 4 – 7 ก.ค. 67 วันละ 1 ลำ ตามลำดับ

โดยในวันนี้ (6 ก.ค.) เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เป็นลำที่ 3 ที่อัญเชิญลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จะมีขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2567ซึ่งกองทัพเรือ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ในการเตรียมการ ทั้งการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพาย การซ่อมบำรุงเรือ การจัดเตรียมบทเห่เรือ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในส่วนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สง่างาม และสมพระเกียรติสูงสุด

สำหรับ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช สร้างขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่วนลำปัจจุบันจุบันนั้น เป็นเรือสร้างใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โขนเรือปิดทองประดับกระจก เป็นรูปพญาอนันตนาคราช หรือ พญานาค 7 เศียร กลางลำเรือทอดบุษบก ใช้ประดิษฐานพระพุทธรูป หรือผ้ากฐิน ลำเรือภายนอกทาสีเขียวท้องเรือภายในทาสีแดง ตัวเรือมีความยาว 44.85 เมตร กว้าง 2.58 เมตร ลึก 1.87 เมตร ใช้กำลังพลรวม จำนวน 72 นาย แยกเป็นกำลังพลประจำเรือ 69 นาย ประกอบด้วย นายเรือ 2 นาย นายท้าย 2 นาย ฝึพาย 54 นาย คนถือธงท้าย 1 นาย พลสัญญาณ 1 นาย คนถือฉัตร 7 นาย คนขานยาว 1 นาย พนักงานเห่เรือ 1 นาย และเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง จำนวน 3 นาย

The post ทัพเรือ อัญเชิญเรือพระที่นั่ง ‘อนันตนาคราช’ ลงน้ำ เตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราชลมารค appeared first on มติชนออนไลน์.