ในหลวง พระราชินี ทรงจักรยานในสนามสราญจิตมงคลสุข โครงการพัฒนาบึงสีไฟฯ จ.พิจิตร

เมื่อเวลา 15.01 น. วันที่ 23 มีนาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต  ไปประทับเฮลิคอปเตอร์ พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์นครไชยบวร ณ วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และทรงเปิดสนามจักรยาน “สราญจิตมงคลสุข” ณ บริเวณโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติ ฯ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

จากนั้น เวลา 16.28 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงวัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน)  เสด็จเข้าอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา พระประธานอุโบสถ ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์นครไชยบวร  พร้อมทั้งทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ ฯ

ต่อจากนั้น เสด็จออกจากอุโบสถไปยังแท่นพิธี  ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “พิพิธภัณฑ์นครไชยบวร” พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ เสร็จแล้ว เสด็จเข้าอุโบสถ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ เสด็จออกจากอุโบสถ ไปทอดพระเนตรภายในพิพิธภัณฑ์ ฯ ชั้น 1 ซึ่งจัดแสดงศิลปวัตถุและโบราณวัตถุที่พบในเมืองนครไชยบวร ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อาณาจักรทวาราวดี อาณาจักรยางหรือโยนก อาณาจักรโคตรบูรณ์ อาณาจักรทวราวดีถึงปัจจุบัน อาทิ พระพุทธรูป พระพิมพ์ เครื่องถ้วยลายคราม เครื่องถ้วยเบญจรงค์ ถ้วยชามสังคโลกและกระปุกมีหูสมัยสุโขทัย  ตุ๊กตาดินเผา เครื่องพิมพ์ลายผ้าและเครื่องปั่นด้ายดินเผา

ต่อจากนั้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นชั้น 2 ของพิพิธภัณฑ์ ฯ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธหิรัญมารวิชัย (หลวงพ่อทอง)  พระประธานอุโบสถหลังเก่า และรูปเหมือนหลวงพ่อเงิน อดีตเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน)  แล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระครูพิสุทธิวรากร (วิทยา คุณวโร) เจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) เฝ้า ถวายพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ ปางห้ามสมุทร และถวายรูปหล่อหลวงพ่อเงิน เนื้อทองคำ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

จากนั้น  เสด็จออกจากพิพิธภัณฑ์ ฯ  ทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ  สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬาโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร พิพิธภัณฑ์นครไชยบวร  เป็นอาคารรูปมณฑป 2 ชั้น จัดสร้างโดยพระครูพิบูลธรรมเวท (หลวงพ่อเปรื่อง) ร่วมกับชาวบ้านตำบลบางคลาน ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เพื่อประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อเงิน ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพนับถือ โดยได้รับความร่วมมือจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุโขทัย ในการดำเนินการจัดแสดงศิลปวัตถุและโบราณวัตถุที่พบในเมืองนครไชยบวร เมืองของพระยาโคตระบองเทวราช เมื่อราวปีพุทธศักราช ๑๔๐๐ ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อาณาจักรทวาราวดี อาณาจักรยางหรือโยนก อาณาจักรโคตรบูรณ์ อาณาจักรทวราวดีถึงปัจจุบัน  เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนที่สนใจ ได้ศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดพิจิตร

ต่อมา เวลา 17.53 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินถึงโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติ ฯ  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอดิเทพ กมลเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดป้าย “โครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” พร้อมกับขอพระราชทานทรงเปิดสนามจักรยาน “สราญจิตมงคลสุข”

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังแท่นพิธี  ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “โครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ” พร้อมกับทรงเปิดสนามจักรยาน “สราญจิตมงคลสุข”  พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์  เสร็จแล้ว เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์  แล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นบุนนาค  ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดพิจิตร  และทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ  เสร็จแล้ว  ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามจักรยาน “สราญจิตมงคลสุข”

เวลา 18.19 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงสนามจักรยาน “สราญจิตมงคลสุข” อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

ต่อจากนั้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ชุดทรงจักรยาน เสด็จพระราชดำเนินไปยังลู่ปั่นจักรยาน  ทรงบีบแตรสัญญาณปล่อยจักรยานในสนามจักรยานเป็นปฐมฤกษ์  แล้วทรงจักรยานร่วมกับคณะกรรมการโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติ ฯ ข้าราชการ และประชาชนจังหวัดพิจิตร รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง ด้วยระยะทาง 1 รอบสนาม หรือ 10.28 กิโลเมตร

เสร็จแล้ว  เสด็จพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกสมาคมกีฬาจักรยาน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กราบบังคมทูลรายงาน และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ (BMX)  ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ด้วยความสนพระราชหฤทัย  ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิตการปั่นจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ประเภทชาย และประเภทหญิง  แล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธี

เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการสาธิตการปั่นจักรยานขาไถสำหรับเด็กเล็ก ณ สนามจักรยานขาไถสำหรับเด็กเล็ก (Balance Bike)  ซึ่งมีความปลอดภัยสูง เหมาะสำหรับเด็กอายุระหว่าง 1-6 ปี สามารถขึ้นลงเนินได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีทางเรียบสำหรับเด็กที่ยังขาดความมั่นใจการขี่จักรยานเพื่อฝึกฝนเบื้องต้นด้วย  และทอดพระเนตรสนามปั๊มแทร็ก (Pumptrack)  ซึ่งเป็นสนามที่สามารถรองรับกีฬาได้หลากหลายชนิด เช่น จักรยาน และสเก็ตบอร์ด  เพื่อใช้ฝึกทักษะต่อยอดกีฬาในระดับสูงต่อไป  สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬาโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ บึงสีไฟ  มีพื้นที่ 5,390 ไร่ เป็นแหล่งน้ำจืดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เสด็จครองราชย์ที่เมืองพิษณุโลก ทรงเห็นว่าเมืองพิจิตรเป็นพื้นที่ลุ่มซึ่งเต็มไปด้วยลุ่มน้ำ ลำคลอง โดยเฉพาะบึงสีไฟ ที่มีน้ำตลอดปี จึงเรียกเมืองพิจิตรว่า “โอฆบุรี” ซึ่งแปลว่า ห้วงน้ำ  ในปัจจุบันยังคงเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สำคัญเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร การประมง และการอนุรักษ์ระบบนิเวศ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดพิจิตร ร่วมกับส่วนราชการ พสกนิกรชาวจังหวัดพิจิตรทุกหมู่เหล่า ได้จัดทำโครงการพัฒนาบึงสีไฟ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยพัฒนาบึงสีไฟให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนล่าง มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลูกต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่บึงสีไฟ ให้สวยงามสะอาดตามาอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งยังพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติ ประกอบด้วย ทางจักรยานรอบบึงสีไฟ ความยาว 10.28  กิโลเมตร  สนามจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์  สนามจักรยานขาไถสำหรับเด็กเล็ก และสนามปั๊มแทร็ก ซึ่งมีพื้นผิวสนามที่ใช้วัสดุตามมาตรฐานระดับนานาชาติของสหพันธ์จักรยานสากล  เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร และจังหวัดใกล้เคียง ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย ฝึกฝนทักษะทางกีฬา ทำให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง กับยกระดับจังหวัดให้เป็นเมืองกีฬา (Sport City)  ได้ในอนาคต  ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อสนามจักรยาน “สราญจิตมงคลสุข” อันมีความหมายว่า สนามจักรยานเป็นสถานที่ทำให้ใจสำราญเป็นมงคลและสุขสบาย

 

The post ในหลวง พระราชินี ทรงจักรยานในสนามสราญจิตมงคลสุข โครงการพัฒนาบึงสีไฟฯ จ.พิจิตร appeared first on มติชนออนไลน์.